Ruim 11.500 kinderen en jongeren in zorg

DELEN
ASSEN – In 2015 kregen ruim 11.500 jeugdigen in Drenthe een vorm van gespecialiseerde Jeugdhulp. Dat blijkt uit cijfers die de jeugdhulpregio deze week bekend maakte. Van hen rondden ongeveer 5000 hun behandeling af in datzelfde jaar.

Bij twee derde van de behandelingen ging het om trajecten korter dan een jaar. Verreweg de meeste trajecten werden beëindigd na afronding van het behandelplan of in goed overleg tussen cliënt en behandelaar. Van alle jeugdigen in Drenthe maakte 11% gebruik van een vorm van jeugdhulp.

Jongeren in zorg

Vorig jaar was het eerste jaar dat gemeenten verantwoordelijk waren voor de jeugdhulp. De nadruk lag daarbij op het bieden van continuïteit van zorg zodat jeugdigen zoveel mogelijk lopende behandelingen konden afmaken. Tegelijkertijd hebben zorgaanbieders en gemeenten gezamenlijk gewerkt aan het vernieuwen van de jeugdhulp. Doelstelling daarbij is dat er een verschuiving plaats vindt van intensieve naar lichtere vormen van jeugdhulp. Ook is het de bedoeling dat kinderen de zorg meer in hun eigen omgeving krijgen.

De Drentse gemeenten en gezamenlijke zorgaanbieders zijn er in geslaagd om over 2015 binnen de vastgestelde begroting te blijven. Er is zelfs sprake van een onderbesteding van 4% ten opzichte van de rijksbijdrage. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat minder jeugdigen een beroep op zorg deden en dat ook mensen met een Persoonsgebonden Budget veel minder gebruik hiervan maakten dan verwacht. In totaal is een bedrag van 4,7 miljoen euro teruggegaan naar gemeenten.

De gemeenten verwachten dit geld de komende jaren nodig te hebben om nieuwe kortingen door het rijk te kunnen opvangen.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen