Nieuwe werkwijze gemeenteraad Assen

DELEN

Assen – De gemeenteraad van Assen werkt na de gemeenteraadsverkiezingen op een andere manier. Voortaan wordt er per maand nog één keer vergaderd.

In gesprek met inwoners
De raad wil meer tijd hebben om in gesprek te gaan met inwoners en andere belanghebbenden, voordat er besluiten worden genomen. Met de nieuwe werkwijze wordt er minder vergaderd en ontstaat er meer ruimte voor werkbezoeken, ontmoetingen en gesprekken op locatie.

Donderdagavond blijft raadsavond
Donderdagavond is en blijft raadsavond. Eens per maand zal de donderdagavond in het teken staan van vergaderen en besluiten nemen. De andere donderdagavonden kunnen door raadsleden worden gebruikt voor het verzamelen van informatie op verschillende manieren, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken, vragenuurtjes en inspraakavonden. Aankondigingen van deze raadsbijeenkomsten en agenda’s van vergaderingen worden op de gebruikelijke manier gepubliceerd via gemeenteraad.assen.nl en de Berichten van de Brink.

Met deze nieuwe werkwijze wijzigt het vergaderschema van de gemeenteraad vanaf april.