26 mei Eerste Kamerverkiezingen

DELEN

ASSEN – De inwoners van Nederland hebben op 18 maart 2015 hun stem uitgebracht voor Provinciale Staten. Nu is het de beurt aan de Statenleden om op 26 mei de 75 leden van de Eerste Kamer te kiezen. De stemming vindt om 15.00 uur plaats. De Statenleden komen per provincie in vergadering bijeen om hun stem uit te brengen.

Voor de provincie Drenthe start de vergadering op 26 mei om 13.30 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. Op de agenda staan, naast de stemming voor de Eerste Kamer, onder andere de Jaarstukken 2014 en het rapport van de Noordelijke Rekenkamer “Onderhoud Infrastructuur provincie Drenthe 2007-2013”.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1
9405 BJ Assen