935 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

DELEN

ASSEN – In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot 2017, 935 extra banen gerealiseerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit akkoord is afgesloten door het bestuurlijk samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht, dat bestaat uit afgevaardigden van 27 gemeenten, UWV, VNO/NCW-MKB , FNV, CNV en AWVN.

Deze regionale afspraak komt voort uit het landelijke Sociaal Akkoord zoals afgesloten tussen overheid en sociale partners. Hierin is afgesproken dat er in totaal 125.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Werkbedrijf Werk in Zicht

Het nieuwe Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht vormt de schakel tussen inwoners met een arbeidsbeperking in de 27 gemeenten en de werkgevers die extra banen creëren op basis van de afspraken uit het sociaal akkoord. Gezamenlijke verantwoordelijkheid “Het mooie is dat je deze verantwoordelijkheid met zoveel partijen draagt. Alle partijen in het bestuur zetten zich volledig in om deze extra banen te creëren. En dat is belangrijk, want de extra banen zijn hard nodig voor mensen die anders buiten de boot vallen. Ik wil overigens benadrukken dat het echt om extra banen gaat en dus niet om vervanging van huidige banen”, aldus voorzitter Van der Schaaf van het samenwerkingsverband.