Aan de nabestaanden, de vrijwilligers en overige geïnteresseerden

DELEN

Het jaar 2014 loopt ten einde en wat een geweldig jaar was het!

Eind 2013 vonden twee mannen dat de zwaar vervallen Noorderbegraafplaats, als pijler van de cultuur- historische geschiedenis van Assen, weer tot leven moest worden gebracht. Juist nu, in een wereld die steeds meer op de individu is gericht, waar geschiedenis steeds verder ondergesneeuwd raakt, moet een vuist worden gemaakt voor het behoud van ons erfgoed. In het geval van de Noorderbegraafplaats willen we er voor vechten dat onze eigen familie en regionale geschiedenis niet verloren gaat. In een in 2010 door de Asser gemeenteraad aangenomen toekomstplan voor de Noorderbegraafplaats werd uitgegaan van het bewaren van 53 graven, terwijl de overige 1000 wel ‘gecontroleerd’ mochten vervallen en helaas, dat verval, wel of niet gecontroleerd, was in 2013 wel heel duidelijk.

De twee mannen begonnen met het registreren van alle graven en het restaureren van een paar voorbeelden, zoals de grafsteen van de feitelijke stichter van de stad, mr. Petrus Hofstede. Actie werd begonnen in de pers om de begraafplaats meer bekendheid te geven. Contact werd opgenomen met de gemeente en de Asser Historische Vereniging. Van de AHV werd geen medewerking verkregen, maar de gemeente stelde € 2500 ter beschikking voor de eerste onkosten, waarvoor b.v. verf kon worden gekocht. In het eerste kwartaal van 2014 werden twee grote rondleidingen georganiseerd, voor de leden van de Asser Herensociëteit en voor de Vrienden van het Asserbos, waarbij niet alleen donaties werden ontvangen, maar waardoor ook vrijwilligers zich meldden. Eind april kon een stichting –de SNBA- worden opgericht. Als bestuurders traden aan: Martin Hiemink (voorzitter), Lucas Ocken (secretaris), George Greving (penningmeester) Lukas Kwant en dr. Jan Ridderbos. Een raad van advies werd gevormd door ir. H.J. van Lier Lels, drs. Jan Bos, mr. M.G. Doornbos en F. Bouwers. De SNBA verkreeg de ANBI status, waardoor donaties aan de stichting aftrekbaar zijn.

Al spoedig vormde zich een team van bijna 40 razend enthousiaste vrijwilligers, die tussen mei en november bijna elke dag wel aan het werk waren, regen of zonneschijn. Dit jaar werden door deze geweldige inzet zo’n 100 graven aangepakt;

Daaronder waren 31 graven met ijzeren hekken, die voorrang kregen om de gebrekkige staat waarin ze zich bevonden. De overige graven werden van onkruid ontdaan en opnieuw beplant door de ‘Joffers in’t Groen’, of hoofdstenen werden schoongemaakt en opnieuw beletterd waar de tekst onleesbaar was geworden. Voor de belettering werd nabestaanden € 50 in rekening gebracht, waarmee voorzichtig een begin kon worden gemaakt van een financiële reserve, om komende tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Een geweldige hulp bleek Elders Bouwchemie B.V. te Hoogeveen, die alle bouwchemische materialen ter beschikking stelde. Reparaties aan ijzeren hekken zijn buitengewoon kostbaar. De smidsrekening voor twee graven bedroeg dit jaar al € 1500. Gelukkig kon dat deze keer uit de gemeentelijke bijdrage worden betaald, maar nu is al duidelijk dat in 2015 nog veel van dit soort werkzaamheden zullen volgen. Ondanks bijna wekelijkse onderhandelingen met de gemeente is een convenant nog niet bereikt en een financiële bijdrage van hen niet zeker. De SNBA blijft dus vooral afhankelijk van particuliere donaties. Na toestemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Gemeente Assen kon het monumentale toegangshek uit 1859 weer teruggezet worden in de originele kleuren, zwart en zilver. Het valt wel op! Restauratie van de andere twee rijksmonumenten, de grafmonumenten Brumsteede en Van Bulderen, is te kostbaar voor de stichting. Daarvoor zullen in de toekomst subsidiebronnen moeten worden gevonden.

Het komende jaar wil de SNBA, naast het opknappen en herplaatsen van hekken, zich speciaal richten op de kindergraven in veld 6, links achter. Een eerste aanzet is gemaakt met het planten van een treurwilg, verdere invulling volgt.

Het bestuur van de SNBA wenst u allen een goede kerst en een geweldig, actief 2015!

Lucas A. Ocken, secretaris