Aanbestedingen fietsbruggen Venestraat en Molenstraat Assen

DELEN

Aanbestedingen fietsbruggen Venestraat en Molenstraat Assen

Binnen het project BlauweAs legt de gemeente Assen zes nieuwe bruggen aan over Het Kanaal. Op dit moment loopt de aanbesteding  van de nieuwe fietsbruggen ter hoogte van de Venestraat en Molenstraat. Drie partijen hebben hiervoor ontwerpen ingediend.  Op  5 september aanstaande wordt bekend gemaakt aan welke partij de opdracht gegund wordt.

Hoe gaat de beoordeling?

De aanbesteding van de bruggen verloopt net als de vorige keer volgens de formele aanbestedingsregels. De gemeente kan hier niet van afwijken.  Dit betekent dat de beoordelingscommissie kijkt naar prijs, techniek, functionaliteit, stedenbouwkundige inpassing in de omgeving en het ontwerp zelf. Het ontwerp alleen is dus niet het enige criterium. Bij het ontwerp hebben we de inschrijvers gevraagd de richtlijnen uit het Ambitiedocument voor de bruggen te volgen. Deze richtlijnen zijn samen met aanwonenden opgesteld. Voor deze fietsbruggen gold: het ontwerp moet slank en transparant zijn , niet de brug maar het water staat centraal.

De beoordeling van de ontwerpen neemt ongeveer een week in beslag. Op  5 september verwacht de gemeente de uitslag bekend te kunnen maken.