Aanleg Greenwall A28 ter hoogte van Groene Dijk Assen

DELEN
Aanleg Greenwall A28 ter hoogte van Groene Dijk Assen

ASSEN – Bij het nieuw ingerichte gebied Groene Dijk aan de A28 komt deze week een groen en duurzaam geluidscherm, een zogenaamde ‘Greenwall’. Het geluidscherm wordt geplaatst in verband met de aangelegde woon-werk-kavels in dit gebied. In de afgelopen periode is het gebied Groene Dijk opnieuw ingericht met onder andere de brandweerkazerne annex kantoor van de RVD, het hockeycomplex en woon-werk-kavels.

Ook werden de kades bij de woonschepen gereconstrueerd. De aanleg van het geluidscherm is de laatste fase van de herinrichting van het gebied Groene Dijk.

Nachtelijk werk voor en tijdens het weekend van 13 februari

De bouw van het scherm start op 12 februari en gaat in het weekend van 13, 14 en 15 februari door, met een mogelijke uitloop naar 16 februari. Door het heien is er sprake van enige geluidsoverlast. Omdat de werkzaamheden plaatsvinden langs de A28 is, mede uit veiligheidsoverwegingen, ervoor gekozen om ’s nachts door te werken. Aannemer Greenwall heeft hiervoor een ontheffing gekregen. Ter hoogte van het werk geldt een maximale snelheid van 90 km/uur.

Begroeiing Greenwall A28

De Greenwall bestaat uit een stalen frame met kokosdoek. Het kokosdoek is uitstekend geschikt voor beplanting met Hedera, waardoor het geluidsscherm snel aan het oog onttrokken zal worden door het bladgroen. De begroeiing heeft daarnaast nog het voordeel dat het CO2 uit de lucht bindt, fijnstof filtert en zuurstof produceert.