Aannemer stationsgebouw Assen bekend

DELEN

Assen – Afgelopen dinsdag vond de gunning van het stationsgebouw plaats. Hegeman Beton- en Industriebouw BV uit Nijverdal gaat het nieuwe stationsgebouw bouwen.

Vanochtend werd in het tijdelijke NS-gebouw bij het station de naam officieel bekend gemaakt en een en ander werd nader toegelicht. Namens de gemeente was aanwezig wethouder Harmke Vlieg. Voorts waren aanwezig NS-regiodirecteur Ineke van Gent en Jan Mulder van ProRail.

Harmke Vlieg laat weten dat we nu in een nieuwe fase terecht zijn gekomen: “Van slopen gaan we nu naar bouwen. Dat houdt in dat wij in mei echt kunnen gaan beginnen. Als alles volgens planning loopt hebben we volgend jaar, rond de zomer, hier een nieuw station staan”.

Station met allure
Ineke van Gent, NS, vertelt dat ze heel blij is en dat Assen een prachtig station krijgt. “Wij zijn heel blij dat het nu allemaal volgens schema doorgaat. Hier zit een heel tevreden NS-directeur”. Jan Mulder van ProRail noemde het nieuwe station “een station met allure”.

Men heeft met het gebouw ook echt ambities gehad: een warm welkom voor alle reizigers. Harmke: “Een station is vaak de eerste kennismaking met de stad als je arriveert met de trein. De beeldkwaliteit en hoe markant het gebouw moet zijn is zeker van belang geweest om de keuze voor dit gebouw te maken en nu ook echt daadwerkelijk te gaan bouwen”.

( Het ontwerp van het stationsgebouw in Assen )

Aanbieding hoger dan raming
Bij de beoordeling van de drie aanbiedingen is gebleken dat ze allen hoger lagen dan de raming die vooraf was gemaakt. De aanbesteding valt daardoor 3,1 miljoen euro hoger uit. Vanwege het belang van de planning en de verwachte verdere groei van de markt is besloten de aanbesteding door te zetten, omdat vóór gunning een aantal versoberingen mogelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan de esthetische kwaliteit van het gebouw. Daarbij is het geluk om 800.000 euro te besparen met een mogelijke uitbreiding naar 1,3 miljoen euro. De bieding komt nu uit op ruim 8 miljoen euro.

De verhoging van het budget met 2,3 miljoen euro kan worden geput uit de hiervoor bestemde risicoreserves vanuit het FlorijnAs-programma. Dit mede omdat eerdere aanbestedingen gunstiger zijn uitgevallen.

Geen treinen 11 en 12 maart
In het weekend van 11 en 12 maart vinden werkzaamheden plaats ter voorbereiding op de omvangrijke werkzaamheden aan het spoor in de 2e helft van april. De werkzaamheden in het weekend van 11 en 12 maart bestaan onder andere uit het aanvoeren van verschillende materialen zoals spoorstaven en dwarsliggers, plaatsen van bovenleidingsblokken en palen, plaatsen van betonvoeten voor de nieuwe seinen en het verwijderen van een deel van de huidige perronkap. Omdat de verf van de perronkap verontreinigd is, nemen we extra beschermingsmaatregelen. Jan Mulder, ProRail: “Dit weekend is de generale repetitie voor de periode in april”.

Geen treinen 16 april t/m 30 april
In de 2e helft van april zijn er wederom omvangrijke werkzaamheden die iets langer tijd in beslag nemen. Ze passen onder andere de sporenlayout aan, brengen de ruwbouw van de perrontunnel in en bouwen perron 1 en het middenperron af. Tijdens deze werkzaamheden rijden er geen treinen. Er zijn goede afspraken gemaakt met het OV-bureau over vervangend busvervoer. Ineke van Gent: “We hebben nu overlast voor de reizigers, maar we krijgen er straks iets heel moois voor terug; een mooi stationsgebouw, in september ook extra treinen tussen Groningen en Assen”.

Tekst en foto’s: M. Babtist