Aanpak armoede en schulden meer in de wijken

DELEN

Assen – De Gemeentelijke Kredietbank, Vaart Welzijn en de gemeente Assen hebben afgesproken om de aanpak van armoede en schulden meer in de wijk te organiseren. Ze leggen daarbij de nadruk op preventie. De vier Buurtteams van Vaart Welzijn krijgen een belangrijke rol hierbij en werken nauw samen met de GKB. De gemeente denkt dat met deze aanpak het bereik en de effectiviteit van preventie en schuldhulpverlening toeneemt.

Uit eigen onderzoek van de gemeente blijkt dat armoede en schulden in Assen een serieus probleem zijn. Dit geldt met name voor alleenstaande ouders en eenpersoonshuishoudens. Het aantal kinderen dat in armoede leeft is de afgelopen jaren toegenomen. Onder ZZP’ers is vaak sprake van verborgen armoede en schulden. Tussen wijken zijn grote verschillen als het gaat om armoede en schulden. Zo liggen de inkomens in wijken als Noorderpark en Lariks beduidend lager dan in Kloosterveen. Tegelijkertijd is in Kloosterveen vaak sprake van problematische schulden waardoor gezinnen weinig te besteden hebben.

Door de Buurtteam van Vaart Welzijn een grotere rol te geven verwacht de gemeente dat er meer mensen die in armoede leven bereikt worden. De Buurteams zijn sterk aanwezig in de wijk en makkelijk benaderbaar voor inwoners met problemen. En omdat de Buurteams de wijk goed kennen, kunnen zij goed inspelen op de verschillen die tussen wijken bestaan.

Vorig jaar heeft de gemeente de effectiviteit van preventiemaatregelen laten onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat een aantal maatregelen te weinig resultaat heeft en bepaalde groepen onvoldoende bereiken. Zo bereikten budgetspelen in buurthuizen maar weinig inwoners. Andere maatregelen bleken juist wel effectief. Met de nieuwe aanpak gaat de gemeente deze maatregelen extra inzetten. Ook wordt een aantal nieuwe maatregelen gestart. Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook komt er gerichte voorlichting voor ouders en inwoners met een beperking. Vaart Welzijn en GKB trekken hierbij gezamenlijk op.

Een van de meer succesvolle maatregelen voor met name kinderen in armoede is de inzet van de stichting Leergeld, het jeugd cultuur fonds en jeugd sportfonds. Deze beide fondsen stellen kinderen in staat te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen. Bijna twee keer zo veel kinderen hebben zich vorig jaar bij een van beide fondsen gemeld. Een van de redenen voor deze toename is het besluit van de scholen van Plateau om informatie over de fondsen actief bij ouders onder de aandacht te brengen. In de nieuwe aanpak trekt de gemeente extra geld uit voor beide fondsen.