Aanpak van laaggeletterdheid in Assen

DELEN

Assen – De gemeente Assen gaat het aantal laaggeletterden in Assen terugdringen. Laaggeletterdheid is een groot en onderschat probleem. Landelijk zijn zo’n 2,5 miljoen mensen niet goed in staat om gedrukte of geschreven informatie te begrijpen.

In Assen zijn er naar schatting 6000 inwoners tussen de 16 en 65 jaar die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Het streven is om in Assen in 2020 in totaal 600 laaggeletterden te hebben bereikt, dat is 10 % van het huidige aantal laaggeletterden.

Wat is laaggeletterdheid:
Iemand die laaggeletterdheid is kan lezen en schrijven. Maar helaas niet genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving. Het is voor hen moeilijk om bijvoorbeeld dienstregeling te lezen, bijsluiters te begrijpen of kinderen voor te lezen. Dit kan tot problemen leiden op allerlei gebieden.

Aandacht voor laaggeletterdheid in Assen
Een kerngroep, bestaand uit de bibliotheek, Vaart Welzijn, Drenthe College, Werkplein Drentse Aa, Humanitas, het UWV en de gemeente Assen heeft een plan van aanpak gemaakt om het aantal laaggeletterden aan te pakken, ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven. Belangrijkste elementen in het plan van aanpak zijn het herkennen van laaggeletterdheid en een goed aanbod van activiteiten gericht op taalscholing en begeleiding op maat.

Herkennen en bespreken
Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is gericht op meer aandacht voor het herkennen, het bespreekbaar maken van het probleem en het doorverwijzen van laaggeletterden. Door bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente, maar ook van andere organisaties die veel contact met de inwoners van Assen hebben, te laten zien wat ze er aan kunnen doen (scholen in signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid). Bij de aanpak speelt ook bewustwording een grote rol evenals het toegankelijker maken van het taalgebruik in bedrijven en organisaties.

Het Taalhuis
Momenteel zijn de voorbereidingen voor een Taalhuis in Assen in volle gang. Doel van het Taalhuis is om zoveel mogelijk mensen die problemen hebben met lezen en schrijven te bereiken en een passende scholing te bieden.

In het Taalhuis wordt het bestaande aanbod van cursussen samengebracht. Daarmee is het Taalhuis een plek waar laaggeletterden, maar ook de aanbieders en doorverwijzers, elkaar kunnen vinden, informatie kunnen opdoen en antwoorden vinden op vele vragen. Het is een fysieke plek, maar vooral ook een samenwerkingsverband tussen alle partijen die aan laaggeletterdheid werken. Een Taalhuiscoördinator gaat alle activiteiten rondom de taalsamenwerking coördineren.

Taalsamenwerking
Met het plan van aanpak heeft de kerngroep de eerste stappen gezet voor een taalsamenwerking in Assen. Het is nu tijd om ook de andere organisaties te enthousiasmeren en te betrekken bij de aanpak, zoals o.a. de voorschoolse organisaties, het onderwijs, gezondheidszorg, schuldhulpverlening, woningbouwverenigingen en bedrijfsleven. Zo ontstaat er een krachtige taalsamenwerking in Assen, waarbij kennis en inzet gebundeld zijn. Hierdoor zijn we beter in staat om laaggeletterdheid te signaleren en iedereen passende scholing te bieden.