Aanpak verkeerssituatie Nassaucollege

DELEN

Assen – Samen met de gemeente Assen heeft de directie van het dr. Nassaucollege, locatie Quintus, een evaluatie gehouden over de verkeerssituatie op de Groen van Prinstererlaan. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de bepaalde verkeerssituaties voor problemen zorgen. Dit wil men verbeteren.

Er is gebleken dat met name bij de kruising met de Cort van der Lindenstraat en de entree voor het fietsverkeer aan de oostzijde van de school zich knelpunten voordoen. Tijdens het halen en brengen van leerlingen (en stilstaand autoverkeer) is de kruising met de Cort van der Lindenstraat niet meer overzichtelijk. Stilstaande auto’s hinderen de fietsers. Een soortgelijke situatie doet zich voor wanneer vrachtwagens stil staan en goederen moeten lossen.

Men wil de verkeerssituatie verbeteren door 25 meter rondom de kruising Groen van Prinstererlaan – Cort van der Lindenstraat een verbod om stil te staan in te voeren. Er worden gele strepen aangebracht op de trottoirbanden. Hier mag niet geparkeerd worden en niet worden stil gestaan. Het halen en brengen kan op afstand van de kruising plaatsvinden, of op het parkeerterrein op de hoek van de Heemskerkstraat. Voorbij de gele strepen mag er geparkeerd of gestaan worden.

De maatregelen worden in de maand maart of april uitgevoerd. Op de bijgevoegde foto zijn de verkeersmaatregelen aangegeven.

Bron: dr. Nassaucollege Quintus