Aanpassing ophalen huishoudelijk afval en oranje container

De grijze container wordt na invoering eens per maand opgehaald

DELEN
ASSEN – Vanaf mei past de gemeente de frequentie aan van het ophalen van huishoudelijk afval. Door de oranje en blauwe container vaker op te halen (eens per 2 weken), wordt het voor inwoners gemakkelijker om afval gescheiden aan te bieden.

Ophalen huishoudelijk afval

De grijze container wordt na invoering eens per maand opgehaald. Nieuw is dat naast plastic verpakkingen straks ook blik en kartonnen verpakkingen in de oranje container mogen. De wijzigingen leveren meer herbruikbare afvalstoffen op en minder restafval en dat is beter voor het milieu. Als iedereen afval goed gesorteerd aanbiedt, kan dat een korting opleveren op de afvalstoffenheffing in 2017.

De aangepaste frequentie wordt per wijk uitgerold en start in de eerste week van mei. Na een maand zijn alle routes gewijzigd. Om inwoners goed te informeren, start de gemeente eind maart met een uitgebreide publiekscampagne. Op diverse plaatsen in de stad worden inloopsessies georganiseerd, waarvoor alle inwoners persoonlijk per brief worden uitgenodigd. Ook verschijnt er een informatiekrant. Het Duurzaamheidscentrum (in het Asserbos) wordt ingericht als basisinformatiepunt.

Afvalwijzer Gemeente Assen

Via de gratis app Afvalwijzer is per adres te zien wanneer welke container opgehaald wordt. Ook zijn meldingen te installeren over de ophaaldagen en nieuws over de wijzigingen. Via www.mijnafvalwijzer.nl is het mogelijk om een afvalkalender te printen. De nieuwe routes worden hier later in opgenomen.

Nu al merkt de gemeente dat er goed gescheiden wordt. Bijna 80% van de huishoudens heeft de extra oranje container aangevraagd. Steeds vaker worden de oranje en de blauwe containers overvol aan de straat gezet. Een wijziging in de ophaalfrequentie maakt het voor inwoners makkelijker om hun afval gescheiden aan te bieden.

Doel is een stijging van het herbruikbaar afval naar 75% (nu 56%) en een daling van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo (nu 187 kilo) per persoon per jaar in 2020.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen