Aantal uren bezoekersregeling verhoogd naar 1.200 uur

DELEN

ASSEN – De gemeente heeft het aantal bezoekersuren in zones waar parkeervergunningen van kracht zijn verhoogd van 400 naar 1200 uur. Dat doet ze naar aanleiding van suggesties en adviezen van bewoners.

Ook bewoners die (mantel)zorg ontvangen, zijn hiermee geholpen. Door het ophogen van de bezoekersuren, kunnen (mantel)zorgverleners ook op de bezoekersregeling parkeren.

Vergelijking

Naar aanleiding van diverse reacties van bewoners heeft de gemeente de onderbouwing van de 400 bezoekersuren nog een kritisch bekeken. De vergelijking met andere steden ging niet volledig op, omdat de situaties niet 100 % vergelijkbaar zijn. In Assen wordt geen mogelijkheid geboden om bezoekers te blijven ontvangen als de uren op zijn. In de vergelijkbare gemeenten kan dit wel, door het kopen van een parkeerkaartje of door middel van een kraskaart. Daarom is het aantal vrij te besteden uren verhoogd naar 1.200 uur. De limiet wordt gesteld om misbruik van de bezoekersregeling te voorkomen.

Mantelzorger/zorgverleners

Eerder heeft de gemeente toegezegd dat er een oplossing komt voor bewoners die (mantel)zorg ontvangen. Door het ophogen van de bezoekersuren, kunnen (mantel)zorgverleners ook op de bezoekersregeling parkeren. Bewoners met (mantel)zorg die niet voldoende hebben aan de 1.200 uur, kunnen een afspraak maken bij de balie in het stadhuis. Er wordt dan in gezamenlijk overleg naar een oplossing gezocht.

Maatwerk

Bewoners die minder digitaal onderlegd zijn, kunnen een afspraak maken bij de balie in het stadhuis. Voor deze mensen levert de gemeente maatwerk in de vorm van een papieren bezoekerskaart. Daarnaast is gebleken dat een digitale vergunning slecht werkbaar is voor bedrijven uit bepaalde branches. Ook zij kunnen een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken.

Monitoren

Door het verhogen van de bezoekerskaarten, kan de parkeerdruk in sommige straten verhogen. In 2017 wordt het nieuwe digitale systeem en de parkeerdruk gemonitord. Indien nodig worden er maatregelen getroffen.