Aantal voortijdig schoolverlaters in Noord- en Midden Drenthe het laagst

DELEN

Assen – De RMC regio Noord- en Midden Drenthe heeft het laagste percentage ( 1,19%) voortijdig schoolverlaters in Nederland, zo blijkt uit recente gegevens van het ministerie van OCW. In de regio NM Drenthe is het aantal voortijdig schoolverlaters in 2017-2018 gedaald ten opzichte van het schooljaar daarvoor van 1,34 naar 1,19 %. In concrete aantallen gaat het om 16772 scholieren, waarvan er 199 voortijdig school verlieten. Onder de RMC regio vallen de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.

Bij voortijdig schoolverlaten gaan jongeren zonder diploma van school. Dat levert vooral op latere leeftijd problemen op. Het is lastiger om een baan te zoeken en te houden. Daarom wordt er door overheden en scholen al jarenlang gewerkt aan het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Daarvoor is veel samenwerking nodig.

Wethouder Harmke Vlieg is blij dat de aanpak waarvoor in de regio Noord- en Midden Drenthe is gekozen zijn vruchten afwerpt. “Door een intensieve samenwerking bereiken we steeds meer jongeren, voorkomen we verzuim en het voortijdig verlaten van school. Want iedere voortijdige schoolverlater is er één te veel.”

Het voortgezet onderwijs en MBO scholen hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in het voorkomen van verzuim. Verzuim is vaak een eerste fase die uiteindelijk leidt tot voortijdig schoolverlaten. Scholen hebben de laatste jaren veel aandacht gegeven aan een goede verzuimadministratie. Door (preventieve) samenwerking met partners als Leerplicht, RMC en Zorg lukt het in toenemende mate met jongeren in gesprek te gaan en zo voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Ook onderling hebben de scholen de communicatie met en over jongeren verbeterd.

De helft van de jongeren uit de RMC –regio Noord- en Midden Drenthe die een MBO-opleiding volgt, doet dit op MBO-scholen in Groningen. Ook met deze scholen is veel samenwerking en afstemming.

Als jongeren toch zonder diploma school verlaten, worden ze door RMC-trajectbegeleiders gevolgd tot hun 23e. In gesprekken wordt gekeken of jongeren alsnog terug willen en kunnen om een diploma te halen. Om hen te helpen wordt er samengewerkt met sociale diensten. Door het koppelen van kennis en faciliteiten wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij dat wat nodig is om jongeren in tweede instantie toch nog een diploma te laten halen.

De afkorting RMC staat voor Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt