Aanvullende vragen kunstopdracht Stationsgebied

DELEN

Assen – De fractie van Op Assen heeft naar aanleiding van het artikel dat op 4 maart 2017 in het Dagblad van het Noorden stond gepubliceerd, een aantal aanvullende vragen met betrekking tot de gang van zaken rond de “Aanbesteding kunstopdracht Stationsgebied”.

Vraag 3 in onze eerste vragenserie van 24 januari ging over onderzoek naar draagvlak bij de bevolking. Opmerkelijk is dat wethouder Hoogeveen aangeeft dat er bij de bevolking geen draagvlak zou zijn voor het kunstwerk Mannes. Nio stelt dat het verdwijnen van sensoren niet van invloed is op de mooie plannen oftewel het plan zou zonder het sensor regelnetwerk ook kunnen functioneren.

Er is sprake van een opgelegde zwijgplicht aan de kunstcommissie, althans dit hebben wij geconcludeerd uit het bewuste artikel in het Dagblad van het Noorden editie 3 maart 2017. Dhr Kleerebezem heeft de kunstcommissie de rug toegekeerd om meer vrijheid van handelen te hebben en vanwege het feit dat de kunstcommissie een zwaarwegende, goede en verantwoorde keuze heeft gemaakt, maar het College in al haar wijsheid hier anders over dacht.

Onze vragen :

1. De betrokken kunstenaars dienen in onze beleving terecht een schadeclaim in. Kan het College aangeven wat de hoogte van de schadeclaim is?

2. Wethouder Hoogeveen concludeert dat er bij de bevolking geen draagvlak zou zijn voor kunstwerk Mannes. Waar is deze conclusie op gebaseerd? Er is (zie onze vraag 3 in de brief van 24 januari j.l.) geen onderzoek gedaan naar draagvlak bij de bevolking.

3. Nio geeft aan dat indien Sensor City failliet zou gaan, de plannen ook zonder sensoren gewoon kan functioneren. Onze vraag : in hoeverre heeft de gang van zaken rond Sensor City een rol gespeeld in het hele verhaal van het afblazen van de plannen m.b.t. Kunstopdracht Stationsgebied?

4. Wat is de reden dat er een zwijgplicht is opgelegd is aan de leden van de Kunstcommissie? Waarom wilde het College alles binnenskamers te houden i.p.v. de gang van zaken openbaar te maken? In ieder geval had de raad hierover al dan niet vertrouwelijk over geïnformeerd kunnen worden.

5. Kan het College aangeven waarom de Kunstcommissie het winnende ontwerp niet wereldkundig mocht maken. Het riekt allemaal naar de bekende achterkamer.

6. Nu e.e.a. in het cylindrisch archief is verdwenen impliceert dit dat er opnieuw een prijsvraag moet worden uitgeschreven en evt Europees zal moeten worden aanbesteed?

7. Wij denken dat het imago van Assen als betrouwbare opdrachtgever in de wereld van de beeldende kunstenaars, een fikse deuk heeft opgelopen. Het vertrouwen en de animo om voor Assen kunstobjecten te vervaardigen zal er niet groter op zijn geworden en dat kan het College zich aanrekenen.

Egbert Prent
Op Assen