Afspraken over toekomst TT-festival

DELEN

Afspraken over toekomst TT-festival

Zeven partijen zijn het eens geworden over de toekomst van het TT-festival. Dat is de belangrijkste uitkomst van gesprekken die zes partijen op uitnodiging van de gemeente Assen de afgelopen maanden hebben gevoerd. Het gaat naast de gemeente Assen om het TT-circuit, de provincie Drenthe, Gilde Bart, Horeca Nederland, MKB Binnenstadsvereniging en Parkmanagement Assen. Ze hebben met elkaar afgesproken zich de komende jaren voor de organisatie van het TT-festival te willen inzetten. Wethouder Henk Matthijsse is vol lof over de bereidwilligheid van de partijen om gezamenlijk het festival voor Assen te behouden en hun ambitie om er een feest van internationale allure van te maken.

De samenwerking wordt 17 maart bekrachtigd met de ondertekening van een ambitie-document. Dat gebeurt op het TT-circuit. Daarvoor bespreekt de gemeenteraad op 14 maart het ambitie-document. De zienswijzen van de raad worden door de gemeente meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen voor het festival.

De afspraken die nu zijn gemaakt spitsen zich toe op programma en organisatie. Over financiën worden de komende tijd gesprekken gevoerd. De ambitie van de partijen is om het festival in elk geval vier dagen te laten duren. Dat moet er toe leiden dat er zowel meer bezoekers op de TT-races als het festival afkomen. Om dat doel te bereiken zetten de partijen zich in om een verbinding tot stand te brengen tussen de races en de festiviteiten in de binnenstad. De komende maanden praten de partijen verder over de inhoud van het festival, de organisatievorm, marketing en de financiering van de activiteiten.