Aftrap actie Vakantiegeld Samen Delen bij Mooi Verhaal

DELEN

Assen – De actie Vakantiegeld Samen Delen is jaren geleden gestart door de Protestantse Gemeente Assen en de Caritasinstelling van de Rooms Katholieke Parochie. Het is ontstaan vanuit het gegeven dat het voor mensen met een minimum inkomen financieel vaak niet haalbaar is om met vakantie te gaan.

“Juist bij het wel of niet op vakantie kunnen gaan, komen de inkomensverschillen vaak schrijnend aan het licht”, zegt Broer Roorda van de diaconie van de Protestantse Gemeente Assen. Gerard Klein Koerkamp, van de Caritasinstelling van de Rooms Katholieke Parochie vult aan: “Het kan een feest zijn om eens onbezorgd vakantie te vieren.”

Het doel van de actie Vakantiegeld Samen Delen is om het mogelijk te maken dat mensen met een minimum inkomen een paar dagen op vakantie kunnen. “Dat maken we mogelijk doordat mensen met een hoger inkomen een deel van hun vakantiegeld delen.”

Ontvangen donaties worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Bij de behandeling van de aanvragen wordt nauw samengewerkt met Stichting Budget Support en Vaart Welzijn. Het uitgangspunten worden de richtlijnen van de Voedselbank Assen en Midden-Drenthe gehanteerd. Vanaf 10 juni wordt het geld persoonlijk door middel van een huisbezoek uitgereikt.

Donderdagmiddag 3 mei om 15:00 uur is het startmoment van de actie Vakantiegeld Samen Delen bij kerkelijk informatiepunt Mooi Verhaal aan de Marktstraat in Assen. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen.

Wie mee wil doen kan een deel van zijn of haar vakantiegeld overmaken op rekeningnummer NL72 FVLB 0226 1156 15 ten name van C.v.D. Prot. Gem. Assen, onder vermelding van ’ Vakantiegeld Samen Delen’. Donaties zjn aftrekbaar. Vakantiegeld Samen Delen is ANBI-goedgekeurd (ANBI nummer 813612809).