Alzheimer Café met thema Vrijheid en Veiligheid

DELEN

Assen – Het Alzheimer Café Assen is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, familie, naasten en andere belangstellenden. Iedere maand ( m.u.v. juli en augustus) kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider.

Dinsdag 14 februari 2017 is het thema: Vrijheid en veiligheid bij dementie. Onder begeleiding van Paul Tameling van Alzheimer Nederland gaat men in gesprek om een antwoord te vinden op diverse vragen, zoals “Hoe zorg je voor een veilige omgeving ?”. Via filmpjes worden herkenbare situaties getoond.

Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Belangrijk is ervaringen uitwisselen en lotgenoten ontmoeten. Bij de boekentafel kunnen boeken, dvd’s en brochures worden uitgeleend.

Voor het verstrekken van algemene informatie zijn medewerkers van Interzorg, Zorggroep Drenthe en Icare aanwezig.

De bijeenkomst vindt plaats in het theatercafé van Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2 te Assen.

Inloop met een kopje koffie/thee vanaf 19:30 uur. Aanvang bijeenkomst 20:00 uur. De toegang is gratis.