Ambassadeurs gezocht voor Gekleurd Grijs

DELEN

Assen – Voor het project Gekleurd Grijs is Kunst en Cultuur in de gemeente Assen op zoek naar ambassadeurs. De ambassadeurs moeten de actieve cultuurdeelname onder senioren in de eigen gemeente stimuleren en de ouderen die een eerste stap willen zetten naar culturele activiteiten helpen.

In april 2018 vindt voor de vijfde keer de actiemaand Gekleurd Grijs plaats. De hele maand bieden musea, theaters, kunstencentra, podia en kunstenaars creatieve activiteiten aan senioren. De ambassadeur stimuleert ouderen deel te nemen aan deze workshops en rondleidingen. Daarnaast neemt elke ambassadeur een kijkje achter de schermen bij culturele organisaties en adviseert hen op het gebied van seniorenaanbod.

Cultuurparticipatie
Steeds meer senioren beoefenen één of meerdere kunstvormen. Toch is er nog steeds een grote groep die nooit kennis heeft kunnen maken met dans, beeldende kunst of muziek. Omdat steeds meer onderzoeken uitwijzen dat cultuurparticipatie de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van ouderen bevordert wil Kunst en Cultuur met het project Gekleurd Grijs senioren stimuleren een voorstelling of lezing te bezoeken of zelf deel te nemen aan een activiteit op het gebied van bijvoorbeeld fotografie of theater.

Ambassadeur worden?
De ambassadeur werkt in de eigen omgeving door bijeenkomsten te bezoeken, mensen persoonlijk te benaderen en door in contact te treden met maatschappelijke organisaties. De ambassadeurs krijgen hierbij begeleiding van Kunst en Cultuur in samenwerking met de welzijnsorganisaties in de gemeente. De ambassadeur is een actieve senior, wonend in de gemeente Assen en heeft affiniteit met kunst en cultuur. Het ambassadeurschap start met een trainingsbijeenkomst.

Opgave en informatie: Ilse Veneklaas 0592-336999, mail: ilse@kunstencultuur.nl

Foto: Inge Basteleur