Assen en NS zetten fietsers twee jaar in de kou

DELEN
ASSEN – Fietsersbond Assen is onaangenaam verrast door het besluit van de gemeente Assen en de NS om bij het tijdelijke station geen overdekte fietsenstalling te plaatsen. In reactie op klachten geeft de gemeente Assen aan dat een overkapping te duur was. Daardoor moeten gebruikers van de fietsenstalling hun fiets twee jaar aan weer en wind blootstellen.

Fietsersbond Assen vindt dat de gemeente Assen en NS snel met een oplossing moeten komen. De stalling staat nu ook nog overvol en een overkaping is gemakkelijk te realiseren. Gemeente Assen geeft aan dat het aantal rekken nog wordt uitgebreid met de rekken uit de te slopen stalling.

Veel fietsers maakten tot nu tegen betaling gebruik van de bewaakte en overdekte fietsenstalling bij het station. Vooral in het woon-werk en woon-schoolverkeer is het belangrijk dat de fiets in goede staat blijft en niet de hele dag, nacht of weekend in weer en wind staat. Dit is nog belangrijker voor e-bikes en andere dure fietsen.

Verkeersmanagement

Onder de noemer ‘verkeersmanagement’ probeert de gemeente Assen het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de FlorijnAs in goede banen te leiden. Tot nu toe gaat dat, op enkele missers na, redelijk. Om bij de werkzaamheden voor het station in de komende twee jaar het autoverkeer zoveel mogelijk uit het stationsgebied te houden zijn door de gemeente Assen diverse maatregelen bedacht. Automobilisten worden gestimuleerd om de fiets of het openbaar vervoer te nemen, zodat ze niet met de auto in het stationsgebied hoeven te komen. Een grotere tegenstelling tussen dit verkeersmanagement en de weigering om fatsoenlijke fietsparkeermogelijkheden te regelen is niet denkbaar. Door het ontbreken van overdekt fiets parkeren zullen juist veel fietsers zich gedwongen voelen om de komende twee jaar de auto te nemen.

Gemeente Assen en duurzaamheid

De gemeente Assen slaat zichzelf regelmatig op de borst als het om duurzaamheid gaat. Bij de presentatie van de duurzaamheidsmonitor op 21 januari jongstleden was nauwelijks aandacht voor verkeer, terwijl dit na woningen en bedrijven/instellingen de grootste energieverbruiker is.

Met woorden belijdt de gemeente dat het fietsverkeer in Assen moet worden gestimuleerd. Het besluit om de fietsenstalling bij het station niet te overkappen is er één in een reeks, waarbij de fietser in Assen juist op achterstand wordt gezet. Eerder berichten we al hoe de fietser uit de binnenstad wordt gejaagd. Ook voor het nieuwe stationsplein is de gemeente van plan om de doorgaande fietsers (noord-zuid en oost-west) vast te laten lopen in een voetgangerszone.

Oproep Fietsersbond Assen

Fietsersbond Assen roept alle getroffen fietsers op om protest aan te tekenen bij de gemeente Assen (verantwoordelijk wethouder mw. H.A. Vlieg-Kempe h.vlieg@assen.nl) en NS (030 – 7515155 of http://www.ns.nl/klantenservice/contact – E-mail NS-Fietsenstalling of Twitter of Chat).

Laat ook je stem horen op de sociale media en houd ons op de hoogte: assen@fietsersbond.nl.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen