Assen gaat 1000 vluchtelingen opvangen in oude NAM locatie

DELEN

ASSEN – De gemeente Assen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben een intentieovereenkomst gesloten over de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Schepersmaat 4 (voormalig NAM-kantoor). Het gaat om een tijdelijke opvanglocatie voor de duur van maximaal tien jaar. Het aantal vluchtelingen dat maximaal wordt gehuisvest is 1000 personen, er is echter plaats voor opvang voor 2000 personen.

B en W van Assen onderschrijven de maatschappelijke noodzaak tot het bieden van opvang aan vluchtelingen in asielzoekerscentra. Het college wil door zijn medewerking zijn verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van dit maatschappelijk vraagstuk. Door onder andere de oorlog in Syrië is het aantal vluchtelingen uit deze regio het afgelopen jaar flink gestegen.

Bijeenkomst in De Bonte Wever

Omwonenden van de beoogde azc-locatie worden vandaag per brief geïnformeerd. Woensdag 15 april organiseren gemeente en COA een informatiebijeenkomst in de Bonte Wever (Aanvang: 19.30 uur). Zij geven dan een toelichting op de vestiging van een azc in het pand Schepersmaat 4. Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid voor het stellen van vragen.

De vestiging van het azc is nog niet definitief. Eerst moeten gemeente en COA hun afspraken hebben vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Daarin worden bijvoorbeeld maatregelen met betrekking tot verkeersveiligheid en onderwijs opgenomen. Daarnaast moet het COA in het kader van een ruimtelijke procedure een vergunning bij de gemeente aanvragen om het pand geschikt te maken voor de huisvesting van asielzoekers.