Assen gaat aan de slag met het programma GIDS

DELEN

ASSEN – Assen gaat aan de slag met het programma GIDS, oftewel “Gezond in de Stad”. GIDS is een stimuleringsprogramma van het Ministerie van VWS met als doel om samen met inwoners en organisaties op wijk- en buurtniveau te werken aan een nog gezonder Assen.

De Tinten Welzijnsgroep gaat het GIDS-programma in Assen uitvoeren. Maandag 7 december om 13.00 is de aftrap in het Duurzaamheidscentrum aan de Bosrand 2.

De gemeente vindt de gezondheid van de inwoners van Assen belangrijk. Initiatieven die de gezondheid  bevorderen worden ondersteund  en er wordt volop samengewerkt met verschillende organisaties. Voorbeelden zijn AssenBeweegt!, de Groentetuin, JOGG en de GGD op school.

GIDS “Gezond in de Stad”

“Gezond in de Stad”, ook wel bekend als GIDS, is een stimuleringsprogramma van het Ministerie van VWS dat loopt tot het einde van 2017. Uitgangspunt is dat door samenwerking met lokale partijen en inwoners gezondheidsachterstanden in Assen verder worden teruggedrongen. Daarbij wordt gekeken naar initiatieven die er al zijn en worden de vragen en wensen van organisaties en inwoners geïnventariseerd, om die vervolgens te vertalen in concrete acties.

Maandag 7 december om 13.00 uur is de start van het programma. Wethouder Harmke Vlieg en Johan Brongers, directeur/bestuurder van de Tinten Welzijnsgroep zetten dan hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst, waarna bestuurders en professionals met elkaar van gedachten wisselen over de wijze waarop GIDS in Assen gestalte kan krijgen.