Assen gastheer van de Joint Annual Conferention 2015

DELEN

De gemeente Assen is op 16 en 17 juni gastheer van het Joint Annual Congres dat zal worden gehouden in De Nieuwe Kolk. Dat gebeurt in het kader van de North Sea Region, een overkoepelende organisatie in het kader van Interreg B voor de zeven landen gelegen aan de Noordzee. Het gaat om Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken, België, Zweden, Noorwegen en Nederland. Het JAC is bij uitstek de plaats waar partners die geïnteresseerd zijn in innovatieve projecten elkaar niet alleen ontmoeten, maar elkaar ook inspireren om mogelijk gezamenlijk nieuwe toekomstwegen in te slaan.

De afgelopen zeven jaar is  een grote diversiteit aan projecten in het kader van  het programma van de North Sea Region succesvol uitgevoerd.  Het JAC wordt jaarlijks georganiseerd.  Vorig jaar was de Schotse stad Aberdeen gastheer.

Programma 2014-2020

Voor 2014-2020 is een nieuw North Sea Region-programma opgesteld. Het bouwt verder op de uitgebreide ervaring van de afgelopen jaren waarbij door middel van samenwerking in de regio realistische resultaten zijn behaald. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat ondernemingen hun groei vaak halen uit andere landen dan Nederland en innoveren gericht is op niches in de markt.

Voor het programma 2014-2015 zijn vier thema’s benoemd:

–              Ondersteuning van economische groei

–              Eco-innovatie: het stimuleren van de groene economie

–              Bescherming tegen de klimaatverandering en het behoud van het milieu

–              Het bevorderen van groene mobiliteit

De North Sea Region in Assen

Tijdens het Joint Annual Congres, dat op 16 en 17 juni wordt georganiseerd in Assen, staat matchmaking hoog op de agenda.  We willen door het verbinden van partijen projecten starten en zo concrete resultaten boeken.  Heeft u innovatieve projecten, dan helpen we u graag  met het leggen van verbindingen met andere partijen.

North Sea Experience

Tijdens de North Sea Experience op 17 juni heeft u tevens de mogelijkheid een project te demonstreren. Maar voor ook voor bedrijven en  kennisinstellingen biedt het JAC een podium om hun hun bijdrage aan innovaties over het voetlicht te brengen voor bezoekers uit Nederland en andere  Europese landen.

Assen

Het JAC wordt gehouden in Assen. De stad is dynamisch in veel opzichten. Bekend van de jaarlijkse motorraces op het TT-circuit. Goed voor de komst van meer dan 100.000 enthousiaste motorracefans. De stad staat met haar Cathedral of Speed nationaal en internationaal op de kaart. Waar de stad ligt? In het noorden van Nederland. Assen, hoofdstad van de provincie Drenthe, vormt samen met de grootste stad van Noord-Nederland, Groningen, de regio Groningen-Assen. In cijfers uitgedrukt: 450.000 inwoners en ruim 230.000 banen. Met recht kun je zeggen dat de regio de economische motor is van Noord-Nederland.

Binnen de regio Groningen-Assen onderscheidt Assen zich met een scherp innovatief profiel dat op een geheel andere wijze bijdraagt aan de dynamiek van de stad. Assen is een Living Lab, dat zich profileert met faciliteiten, kennis en projecten. Binnen Living Lab Assen is het vizier vooral gericht op de thema’s zorg, energie, veiligheid, geluid, mobiliteit en duurzaamheid. Overheden, kennisinstellingen en  bedrijven hebben elkaar gevonden om binnen het Lab projecten uit  te voeren die leiden tot oplossingen voor problemen die zich binnen de bovengenoemde thema’s aandienen.