In Assen honderd procent stijging geweldsmisdrijven

In Nederland daalde het totaal aantal misdrijven met 4,6%. In Assen daalde het met 7,2%

DELEN
ASSEN – De politie registreerde afgelopen jaar 5 procent minder misdrijven dan in 2014. Het aantal woninginbraken daalde in heel Nederland met 9 procent. Desondanks werd in één op de drie gemeenten vaker ingebroken dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS.

In 2015 registreerde de politie 5 procent minder misdrijven dan in 2014. Vrijwel alle verschillende typen misdrijven lieten een daling zien ten opzichte van 2014. Het aantal registraties van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en gezag daalde met 9 procent het sterkst. Het aantal vermogensmisdrijven daalde met 3 procent.

Daling woninginbraken in 6 van de 10 gemeenten

Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde afgelopen jaar in heel Nederland met 9 procent tot onder de 65 duizend. Niet overal in Nederland nam woninginbraak even sterk af. In 1 op de 3 gemeenten nam in 2015 het aantal woninginbraken zelfs toe. Ook in voorgaande jaren week de ontwikkeling in een deel van de gemeenten af van de landelijke trend. Dat wijst er op dat lokale omstandigheden ook een aanzienlijke rol spelen in de ontwikkeling van het aantal woninginbraken.

Bij 7,3% van alle woninginbraken in 2015 vond de politie nog in hetzelfde jaar tenminste één verdachte. Dit is lager dan in 2014 toen 7,8% van woninginbraken opgehelderd werd. In Assen werden in 2014 nog 2230 inbraken gepleegd, in 2015 nam dit iets af en bleef de teller staan op 2015.

Misdrijven gemeente Assen forse stijging geweldsmisdrijven

Er zijn in 2015 3800 misdrijven gepleegd in de gemeente Assen. Dat komt neer op 56,5 misdrijven per 1000 inwoners. Dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 57. In Nederland daalde het totaal aantal misdrijven met 4,6%. In Assen daalde het met 7,2%. Mishandeling komt hier 36% vaker voor dan in de rest van Nederland. Het aantal misdrijven geweldsmisdrijf (overig) steeg het sterkst, met 100%. Het aantal misdrijven vernieling aan openbaar gebouw daalde het hardst, met 50%.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen