Assen investeert miljoenen in binnenstad

DELEN

Assen – De komende jaren investeert de gemeente Assen 3 miljoen euro in de versterking van de binnenstad. Daar bovenop wordt een bijdrage gevraagd van 3 miljoen uit het provinciale Binnenstadsfonds, aangevuld met 3 miljoen van private partijen. Het geld wordt onder meer ingezet voor de vernieuwing van het Koopmansplein. Deze investeringen komen bovenop de 2 miljoen die in 2017 al door de gemeente gereserveerd is voor de binnenstad.

Vernieuwing, versterking en verkleuring
Met het vandaag gepresenteerde uitvoeringsprogramma Binnenstad 2018-2021 zijn de ambities uit de vorig jaar vastgestelde gezamenlijke binnenstadsvisie vertaald in acties, projecten en maatregelen die vooral bij de gemeente liggen of waarin de gemeente een grote rol speelt. Het programma omvat onder de naam ‘Vernieuwing, versterking en verkleuring’ een groot aantal kleine en grote ingrepen in de binnenstad. Deze ingrepen sluiten aan bij de investeringen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan, met als aansprekende voorbeelden de gebieden rond de Brink en de Vaart.

Koopmanskwartier
Het Koopmansplein moet het nieuwe winkelhart Koopmanskwartier worden. Daarvoor zijn grootschalige ingrepen nodig. Vanuit de gemeente in het plein en de omliggende openbare ruimte, vanuit private partijen in het vastgoed en vanuit ondernemers om te zorgen voor levendigheid op en rond het plein.

Ook richt het programma zich onder meer op het aantrekkelijk maken van de winkelstraten rond het Koopmanskwartier, bijvoorbeeld door panden en straten anders aan te kleden als het gaat om gevels, nieuwe verlichting en straatmeubilair. In een aantal straten, waaronder de Oudestraat, lopen al succesvolle initiatieven van ondernemers en vastgoedeigenaren in samenwerking met de gemeente.

Grote veranderingen
In de winkelstraten aan de randen van de binnenstad vinden grote veranderingen plaats. Als gevolg van de aantrekkende economie en groeiende woningmarkt is veel leegstaande detailhandel getransformeerd naar nieuwe functies als wonen, horeca of zakelijke dienstverlening, zoals de voormalige Hommeslocatie. In 2016/2017 is al circa 8000 m2 winkel- en kantoorruimte van functie gewijzigd. Op basis van de plannen en bouwaanvragen die er nu liggen is de voorlopige inschatting dat in 2018-2019 nog eens ruim 12.000 m2 retail en 3000 m2 kantoren een andere functie gaan krijgen. Deze ontwikkelingen passen in de visie Binnenstad. De gemeente stelt een stimuleringsfonds in om dit proces nog verder te versnellen.

Het uitvoeringsprogramma wordt ondersteund door de binnenstadsorganisatie in oprichting, waarin vertegenwoordigers van cultuur, vastgoed, retail, horeca en toerisme zitting hebben.
Na behandeling in de gemeenteraad wordt de subsidieaanvraag voor het Binnenstadsfonds bij de provincie ingediend.

“We gaan er tegenaan met elkaar”
Wethouder Anry Kleine Deters vertelde maandagmiddag tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis dat geld niet het vraagstuk zal zijn en “we gaan er tegenaan met elkaar”. De wethouder heeft vorige week een voorstel in het college gebracht, Vernieuwen – Versterken – Verkleuren. In haar overtuiging is dat ook nodig om tot een krachtige binnenstad van Assen te komen.

Kernachtige binnenstad
Anry: “Als je echt iets wilt met elkaar, dan is dat geld er ook en dan zetten we dat geld daar ook voor in”. De wethouder wil graag tot een kernachtige binnenstad komen en het Koopmansplein zal dan het hart van Assen moeten zijn. In de gesprekken met de vastgoedeigenaren komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: De straten rondom het Koopmansplein moeten een open verhouding naar het Koopmansplein krijgen. Men wil graag een mooie aanloopstraat richting Koopmansplein. Maar ook vanuit het Koopmansplein moeten er beelden en doorkijkjes in de straten zijn. De wethouder spreekt van ‘warme entrees naar de binnenstad’, zodat het aantrekkelijk is voor mensen om daar heen te lopen.

Beleving
Wat betreft het Koopmansplein zelf: “Dat is openbaar gebied. We gaan iedereen oproepen om daar ideeën voor aan te leveren. Het zal een heel ander plein met een heel andere uitstraling moeten gaan worden”. Volgens Anry moet het echt beleving gaan worden. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen in het hart van de stad te krijgen en dat de beleving is “Goh, wat was dát leuk”.