Assen kiest voor vorming Alles in 1-scholen

DELEN

ASSEN – De gemeente Assen kiest voor de vorming van Alles in 1- scholen. Dat doet de gemeente in samenwerking met de besturen voor primair onderwijs en de organisaties voor kinderopvang. Zo willen de partijen alle jongeren tussen 0 en 12 jaar in staat stellen hun talenten optimaal te ontwikkelen. In de Alles in 1-scholen kunnen kinderen de hele dag terecht om te spelen, te leren, te ontdekken en te ontspannen.

In de afgelopen tien jaar is er in de gemeente Assen een stevig fundament gelegd onder de samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen. Dat brede schoolbeleid van de gemeente heeft geleid tot doorgaande lijnen vanuit zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk naar de basisscholen.Daarbij werden activiteiten op elkaar afgestemd en ook kindgegevens overgedragen. Deze ontwikkeling is nu de opmaat voor de vorming van Alles in 1-scholen.

Alles in 1-scholen

Voor ouders en kinderen betekenen de vorming van Alles in 1-scholen dat zij nog meer dan nu gebruik kunnen maken van een adequaat en samenhangend onderwijsaanbod. Waar nu nog volop wordt samengewerkt, is er straks sprake van een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie. Er is één organisatie met één aansturing en voor de ouders geldt dat er één team is met één aanspreekpunt. Nu nog worden ouders vaak gecnfronteerd met een versnippering van voorzieningen en stuit de combinatie van arbeid en zorg voor de kinderen op tal van problemen. Met de vorming van Alles in 1-scholen wordt daar een passend antwoord op gegeven

Waar zich kansen voordoen wordt nu al gestart met het koppelen van peutergroepen aan scholen. Zo zal vanaf de zomer het peuterspeelzaalwerk in Marsdijk niet meer op een centrale plek worden aangeboden maar bij de drie scholen.