Assen krijgt Kinderraad en Kinderburgemeester

DELEN

Assen – Assen krijgt volgend jaar een kinderraad en een kinderburgemeester. Dat gaat het College van B&W voorstellen aan de gemeenteraad. Het college vindt het belangrijk om kinderen in het basisonderwijs (groep 7/8) kennis te laten maken met begrippen als gemeenteraad, participatie, democratie en burgerschap. Door een kinderraad te installeren worden kinderen meer betrokken bij het maken van beleid. Ook worden ze gestimuleerd om na te denken over wat voor hen belangrijk is en wat ze voor anderen kunnen betekenen.

De kinderraad, bestaande uit 33 basisschoolleerlingen uit Assen, wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Gedurende een schooljaar zal de kinderraad een aantal keer bijeen komen om het te hebben over thema’s die spelen in de stad en die voor kinderen interessant zijn.

Kinderburgemeester
De kinderburgemeester zal worden gekozen vanuit de kinderraad. Een van de taken van de kinderburgemeester zal zijn om de bijeenkomsten van de kinderraad voor te zitten.
Daamaast zal de kinderburgemeester namens de kinderraad bij een van tevoren vastgelegd aantal momenten aanwezig zijn om samen met de burgemeester een opening te doen of ergens te spreken.

Kennismaking met lokale politiek
Met de installatie van de kinderraad geeft het college een extra impuls aan kinderen uit groep 7&8 van het basisonderwijs om kennis te maken met de (lokale) politiek.
Het college kiest voor een opzet waarin welzijnsorganisatie VaartWelzijn samen met de scholen de kinderraad en de kinderburgemeester begeleidt en ondersteunt. Burgemeester Marco Out zal als ambassadeur van zowel kinderraad als kinderburgemeester optreden.

Geld beschikbaar
Met het samenstellen van de kinderraad en de verkiezing van een kinderburgemeester wordt begin 2019 een start gemaakt. Voor een periode van 4 jaar stelt het college de gemeente raad voor om een bedrag van 50.000 euro beschikbaar te stellen.