Assen-Oost krijgt weer volwaardige kinderboerderij

DELEN

ASSEN – De kinderboerderij aan de Adelaarsweg in Assen-Oost wordt weer een volwaardige kinderboerderij. Deze was al een jaar niet meer in bedrijf. De gemeente heeft een nieuwe beheerder gevonden in de vorm van de Stichting Kinderboerderij Assen-Oost. De stichting bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers uit de buurt en is sinds vandaag operationeel. Komende maand wordt de kinderboerderij officieel heropend.

Het Bewonersoverleg Assen-Oost leverde een belangrijke bijdrage aan de werving van bestuur en personeel. Dit in samenwerking met Mijn Buurt Assen, waarvan gemeente Assen en woningcorporatie Actium initiatiefnemers zijn. Doel van Mijn Buurt Assen is om de woon- en leefomstandigheden in alle buurten en wijken in Assen te versterken.

Op 11 juli wordt de kinderboerderij in Assen-Oost officieel heropend. Na de zomer lopen er naast kleinvee ook grotere dieren als schapen en geiten rond. De gemeente faciliteert in de basisvoorzieningen. De stichting wordt uitgedaagd om door middel van activiteiten extra inkomsten te genereren. Hiervan kan bijvoorbeeld het aantal dieren worden uitgebreid, of gereedschap aangekocht.