Asser Oorlogsmonumenten

DELEN

ASSEN – Op 13 april 1945 werd Assen bevrijd. Toch is de Tweede Wereldoorlog nooit verdwenen uit het Asser straatbeeld. Verspreid over de stad zijn negentien opvallende en onopvallende oorlogsmonumenten te vinden.

Monumenten die ervoor zorgen dat de oorlogsslachtoffers niet vergeten worden. Elk monument heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis en symboliek.

Asser oorlogsmonumenten noemt de namen van de slachtoffers en vertelt hun verhaal.

Programma Asser Oorlogsmonumenten

Inloop vanaf 15.30 uur in de Buningzaal in Warenhuis Vanderveen

Aanvang: 16.00 uur

* Welkom door Jan Bos, voorzitter van de redactie van de Nieuwe Asser Historische Reeks
* Germa Greving vertelt over de inhoud van het boek
* Doeko Bosscher (Rijksuniversiteit Groningen) ‘gedenken en herdenken in historische context’
* Jan Ridderbos vertelt over zijn onderzoek dat ten grondslag ligt aan het boek
* Overhandiging van het boek door Germa Greving aan burgemeester Marco Out
* Dankwoord door burgemeester Marco Out
* Afsluiting met drankje en hapje