Asser politiek organiseert De Politieke Ontmoeting

DELEN

Assen – Op initiatief van GroenLinks Assen en PvdA Assen vindt op zaterdag 3 maart een ontmoeting plaats tussen Asser politieke partijen en de verschillende gemeenschappen van niet-westerse nieuwe Nederlanders. De bijeenkomst vindt onder de naam ‘De Politieke Ontmoeting’ van 16.00 tot 18.00 uur plaats bij Dr. Nassau College / Internationale Schakelklas (ISK) aan de Merwedestraat 16 in Assen, van 16.00 tot 19.00 uur.

Het evenement is bedoeld om de nieuwe Nederlanders uit te leggen hoe de Asser politiek werkt en wat de verschillende gemeenschappen daaraan hebben. Daarnaast om te horen wat er in de verschillende gemeenschappen leeft.

PROGRAMMA

16:00 uur: Opening door Henk Nijmeijer (lid Provinciale Staten Drenthe GroenLinks).
16.05 uur: Kennismaking (tweeminutenpresentaties besturen gemeenschappen).
16:20 uur: Welkom door burgemeester Marco Out.
16:25 uur: Presentatie door ProDemos over de Asser politiek en de gemeenteraadsverkiezingen.
17:05 uur: Pauze.
17:15 uur: Workshops voor de verschillende. gemeenschappen apart.
18:00 uur: Afsluiting door Henk Nijmeijer met benoeming resultaat van de dag.
18:15 uur: Drankje, hapje en napraten voor iedereen.
19:00 uur: Einde.

Geen verkiezingsavond
De meeste politieke partijen in Assen hebben hun medewerking toegezegd. Het is niet de bedoeling om er een verkiezingsavond van te maken; er vinden geen politieke praatjes plaats. Voorop staat dat de Asser politiek contact zoekt met de verschillende gemeenschappen. Tegelijk wordt het nieuwe College van B en W opgeroepen om na de verkiezingen van 21 maart te komen met een concreet plan om het contact tussen de gemeenschappen en de Asser politiek duurzaam vorm te geven.

Multiculturele stad
Integreren omvat meer dan een inburgeringscursus; het is een zaak van lange adem. Met 124 verschillende nationaliteiten is Assen een multiculturele stad, waar mensen vanuit 124 verschillende achtergronden het samen moeten doen. De Politieke Ontmoeting wil een aanzet geven tot duurzame warme relaties tussen mensen die dezelfde lokale samenleving en dezelfde toekomst delen.