Asser politiek zet handtekening voor regenboog zebrapad

DELEN

Assen – Op zaterdag 17 maart kleuren gemeenteraadsleden van alle Asser politieke partijen met stoepkrijt een veelkleurige voetgangersoversteekplaats op het fietspad op het Koopmansplein. Van 15.00 tot 15.30 uur zetten zij tegenover de ingang van Vanderveen zo letterlijk hun ‘handtekening’ onder een symbolische uitdrukking van Assen als regenbooggemeente.

Definitief regenboog zebrapad
De door GroenLinks geïnitieerde actie is een opmaat voor een definitief regenboog zebrapad, dat komt te liggen tussen de Weijerspoort en de trappen naar De Nieuwe Kolk. Hiervoor zijn plannen in de maak, die komende voorjaar worden uitgevoerd.

LHBTI
Een regenboog zebrapad is een zebrapad, maar dan in de kleuren van de regenboogvlag. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de positie en sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele mensen (LHBTI’ers).
In veel plaatsen over de hele wereld, ook in ons land, zijn al regenboog zebrapaden aangebracht. Omdat Drenthe de eerste regenboogprovincie van ons land is en Assen regenbooggemeente is, mag een regenboog zebrapad in Assen niet ontbreken.

Open en diverse samenleving
Het Asser regenboog zebrapad staat voor een open en diverse samenleving, waar alle burgers zich thuis en veilig kunnen voelen. Dus alle mensen uit alle landen met iedere seksuele aard. Iedereen hoort er in Assen bij, zonder uitzondering.