Asser Vredesdebat wel zo vreedzaam

DELEN

Asser Vredesdebat wel zo vreedzaam

Woensdagavond vond in de Rabozaal van De Nieuwe Kolk het Asser Vredesdebat plaats. Een initiatief van Kirsten Wijbenga, Jongerenwerk van de Gemeente Assen en Jong Assen.

In het vredesdebat dat deel uitmaakt van De Vredesweek 2013 (21 t/m 29 september) kwamen verschillende kanten van het onderwerp vrede aan bod zoals ‘Wat versta je onder vrede’, ‘Wat is er nodig om de vrede tussen (groepen) mensen te vergroten’, ‘Wat kan je zelf doen’ en “Is Assen vredig en vreedzaam”?

De opkomst viel nogal tegen, er stonden ruim 250 stoelen klaar en alleen al via Facebook waren meer dan 650 personen uitgenodigd. Onder de circa 80 aanwezige ook ‘Minister van Vrede’ Jörgen Raymann en Dirk Mulder directeur Herinneringskamp Westerbork.

Vanaf de opening van het debat en de stelling of Assen vredig is en vreedzaam konden actieve deelnemers aan het debat plaats nemen op twee tribunes. De overgrote meerderheid nam plaats op de tribune die tegen deze stelling was waaronder wethouder Alex Langius. De Asser jongeren staken direct mondig van wal met de onveiligheid, angst en onvrede die zij ervaren in het uitgaansleven van Assen. Met name een groep van circa 15 Marokkaanse jongeren, dat al maanden voor veel overlast zorgt in Assen, komt aan bod en discussies breken los. Tot oplossingen komt men niet, maar ieder heeft wel zijn mening.

Jörgen Raymann geeft een voorbeeld uit eigen ervaring waarin hij ooit de confrontatie zocht met een groep agressieve jongeren echter kan niemand aan de kant van de tegenstanders, de groep dat Assen vreedzaam vond, dit ook beamen maar komen met passieve oplossingen en verhalen over ‘regenbogen’ en ‘polsbandjes’. Een persoon reageert hierop of betreffende dan niet de groep overlast gevende jongeren een ‘regenboog’ polsbandje kan aanbieden.

Ook de Asser horeca kwam aan bod. Enkele cafés in Assen hebben te maken gehad met intimidatie, bedreiging, aanzet tot ordeverstoring en overvallen. Niet bepaald een veilig handvat voor de Asser jeugd om te gaan stappen zo luidt de stelling. Citymanager Ronald Obbens vind het nogal meevallen ”Het heeft meer te maken met jaloezie en afgunst”, aldus Obbens die momenteel een Vredesambassade heeft gesitueerd in zijn VVV kantoor in Assen. De citymanager schiet echter voorbij aan het feit dat zijn antwoord ook te maken heeft met verdraagzaamheid en vreedzaamheid.

Na afloop kreeg men en drankje aangeboden van de organisatie en kon er nog worden nagepraat en gediscussieerd in de voucher van De Nieuwe Kolk. Opvallend feit was dat enkele mensen die heftig op elkaar hadden gereageerd met frustraties en irritaties over vrede in Assen, elkaar totaal negeerden en zelfs hun neus ophaalden voor elkaar. Niet bepaald vreedzaam na een Vredesdebat!