AZC Assen officieel geopend, vandaag open dag

DELEN

Assen – Afgelopen donderdagmiddag werd het AZC aan de Schepersmaat in Assen officieel geopend. De afgelopen periode is het voormalig NAM-kantoor verbouwd tot een tijdelijk AZC waar op dit moment ongeveer 500 mensen worden opgevangen. Vandaag kan iedereen tussen 12:00 en 16:00 uur een kijkje komen nemen tijdens de Landelijke Open AZC Dag.

Levensboom
De opening ging gepaard met een aantal speeches, de onthulling van een symbool op een zwerfkei, het oplaten van ballonnen, het opschrijven van de dromen en verwachtingen door de kinderen en een rondleiding in het vernieuwde gebouw. Locatiemanager Thea Bosma attendeert de aanwezigen op de afbeelding van de uitnodigingskaart. Ze vertelt dat ze een symboliek hebben willen bewerkstelligen zoals zij zien en ervaren met de collega’s.

“Samen hebben wij erover nagedacht: Hoe kunnen wij nu de opening hebben, wat willen wij dan doen. Dit is eigenlijk een levensboom: de wortels heeft iedereen, zijn eigen familie, zijn eigen land, dat zijn je roots. Als je goed naar de kaart hebt gekeken dan ziet u daar kinderen en mensen die elkaar vasthouden. En daarna gaat de boom uiteen en komen er steeds meer mensen bij. Steeds meer mensen die elkaar vast blijven houden, steeds meer mensen die verder gaan groeien en ook dat je je eigen leven hebt. Zo is het eigenlijk de symboliek van de bewoner die hier komt. Die komt hier binnen en gaat met ons hier samen verder en samen vormen wij een hele grote boom”.

“Het COA heeft gemeend deze symboliek vast te zetten op een kei bij de ingang, een zwerfkei, en dat is ook het symbool voor de mensen die eigenlijk zwerven over deze aarde, om wat voor omstandigheden dan ook en die hier komen om hier hun wortels neer te zetten en te gaan verankeren. Dat is eigenlijk de totale symboliek van wat wij hier gedacht hebben te moeten uitbeelden”, aldus de locatiemanager.

“Wij houden een beetje van Assen”
Tijdens de diverse speeches werd vol lof gesproken over de gemeente Assen, hun inwoners en organisaties. Staatssecretaris Dijkhoff deed destijds de oproep voor “stoere burgemeesters en wethouders” om opvang te bieden aan de grote stroom vluchtelingen die er op dat moment was. In Assen stond de deur open. De tijdelijke opvang werd gestart in de TT Hal, maar dat was niet de manier waarop men wilde opvangen. “Destijds kwamen de mensen in hallen terecht, bedje aan bedje. Wij willen een duurzame oplossing. Dat was eigenlijk de geboorte van het AZC. En sinds die tijd is de relatie tussen Assen, COA en de bewoners eigenlijk alleen maar sterker geworden. Het is belangrijk dat je als bewoner onderdeel van de samenleving bent, dat je vrijwilligerswerk kunt doen bij de Arendshorst, dat het WZA samenwerkt met ons etc. De inwoners van Assen, de organisaties, hebben toch een beetje het AZC in hun hart gesloten”. Omgekeerd geldt dat ook voor de bewoners en het COA: “Wij hebben Assen in ons hart gesloten, sterker nog, wij houden een beetje van Assen”.

Dromen en verwachtingen voor de toekomst
Een ander speciaal moment tijdens de officiële opening was het begraven van een plastic buis met inhoud. De huidige kinderen die in het AZC Assen wonen hebben al hun dromen en verwachtingen op een papiertje geschreven en in deze buis gestopt. Deze buis werd, met ondersteuning van burgemeester Marco Out, begraven in een stukje tuin op het terrein. Het is de bedoeling dat de kinderen over tien jaar terugkeren naar het AZC, de buis opgraven en kijken wat er van hun dromen en verwachtingen terecht is gekomen.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met het onthullen van de Levensboom op de zwerfkei bij de ingang, waarna ook vele ballonnen de lucht in gingen. Een enkel kindje wilde geen afstand doen van de ballon en je zag het meisje er telkens mee spelen, tussen de pratende mensen op het plein.

De rondleiding leerde dat de appartementen er keurig uitzien, met de aantekening dat men gemiddeld met acht personen in een appartement woont, verdeeld over een drietal slaapkamers en een gezamenlijke huiskamer met open keuken. De bewoners zijn tevreden en blij. De kinderen genieten vooral van het leren op school en laten we hopen dat hun verwachtingen en dromen (die ze op papier hebben gezet en begraven hebben in de tuin) uitkomen.

Vandaag is er een open dag in het AZC. U bent van 12:00 – 16:00 uur van harte welkom aan de Schepersmaat om de bewoners te ontmoeten en het AZC te bekijken.

Foto en tekst: M. Babtist