Bachs Matthäus Passion in Dorpskerk Vries

Luthers Bach Ensemble: Een van de meest productieve Oude Muziekgezelschappen van Nederland

DELEN
ASSEN – Je zou de werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750) kunnen beschouwen als een bergmassief dat het muzikale landschap wijd en zijd bepaalt. En in dat hooggebergte rijst een top op hoger dan de Mount Everest: de Matthäus Passion.

Het is het meest omvangrijke en meest gevarieerde werk van Bach. Daarin voegen koralen, recitatieven, koorstukken en aria’s zich tot een geheel. Ze worden opgevoerd met een dubbel koor en orkest, toonsoorten en instrumenten wisselen elkaar af om het drama van het lijden en sterven van Christus uit te drukken. Zo kan het onvoorstelbare ervaren worden.

Bach schreef het passiestuk voor de vesperdienst in de Thomaskirche in Leipzig op 11 april 1727, Goede Vrijdag. Passiestukken kenden een lange traditie, ze werden in twee delen voor en na de preek uitgevoerd. De Matthäus Passion van Bach is niet alleen veel langer en grootser dan alle voorgangers componisten, het is een muziekstuk dat de gehele muziektraditie van dat moment samenvat, overtreft en buiten de kerkelijke inbedding treedt. De grote kracht van dit werk schuilt in de wijze waarop gebeurtenissen en de daarmee verbonden emoties worden voorgesteld en ingekleurd. Bach beschouwde het als het beste dat hij ooit had gemaakt.

Bach heeft dit werk in Leipzig drie maal uitgevoerd, de laatste keer in 1736. De opvoeringen werden in Leipzig pas hervat in 1827, door Felix Mendelssohn. Tegenwoordig wordt het overal gespeeld, ook buiten de Passietijd. Het Luthers Bach Ensemble brengt op vier locaties de Matthäus Passion waarbij de historische opvoeringspraktijk van Bach het uitgangspunt is. Twee van de vier uitvoeringen (11 en 13 maart) zijn semiscenisch, waarbij het lijdensdrama op het podium wordt nagespeeld, waarbij de zangers uit het hoofd zingen. Regisseur is deze keer Marc Pantus die tevens de Christuspartij vertolkt.

Luthers Bach Ensemble

Het Luthers Bach Ensemble is in 2006 opgericht en bestaat uit een orkest en twee koren. Het is een van de meest productieve Oude Muziekgezelschappen van Nederland.

Uitvoeringen Bachs Matthäus Passion
  • Donderdag 10 maart 2016 19.30u projectkoor Dorpskerk Vries.
  • Vrijdag 11 maart 2016 19.30u kleinkoor Nicolaikerk Appingedam (semiscenisch).
  • Zaterdag 12 maart 2016 19.30u projectkoor Der Aa-kerk Groningen.
Uitvoerenden

Luthers Bach Ensemble (ripiënisten & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Roder Jongenskoor
Sara Jäggi (sopraan)
Agnes van Laar (sopraan)
Robert Kuizenga (altus)
David van Laar (altus)
Eske Tibben (alt)
William Knight (tenor)
József Csapó (tenor)
David Greco (bas)
Robert Buckland (Evangelist)
Marc Pantus (Christus)

Entree
  • 10 maart Vries €30 | vriend €25 | student €15
  • 11 maart Appingedam €30 | eerste rang €40 | vriend €25 | student €15
  • 12 maart Groningen €34 | eerste rang €44 | vriend €29 | student €15

Voorverkoop

Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53
Boekhandel Daan Nijman Roden, Heerestraat 87, of via de website www.luthersbachensemble.nl


2Divorce Assen


Bowlen in Assen