Bas Doets extern procesmanager binnenstad Assen

DELEN
ASSEN – Bas Doets, directeur van E&E advies in Groningen, gaat samen met de verschillende stakeholders een gedragen programma voor de Asser binnenstad opstellen, inclusief investeringsprogramma.

De aanstelling van Doets als extern procesmanager is een gezamenlijke keuze van MKB Binnenstad en de gemeente.

Met de aanstelling van Doets wordt invulling gegeven aan het besluit van de raad van 11 februari tot het actualiseren, opstellen en uitvoeren van een programma voor een aantrekkelijke binnenstad met bijbehorend investeringsprogramma samen met alle betrokken partijen.

Bas Doets heeft in de afgelopen jaren diverse clusters en regionale economische samenwerkingsverbanden ondersteund. Voorbeelden zijn Economisch Offensief Almere, Amsterdam Smart City en Economic Board Groningen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het evalueren van economisch beleid en beleidsinstrumenten.

Doets start zijn werkzaamheden met ingang van 1 juni aanstaande.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen