Beantwoording vragen geluidsoverlast en fijnstof Pittelo

DELEN

ASSEN – De PvdA fractie in Assen heeft op 21 maart jongstleden het college gevraagd naar cijfers die bekend zijn over geluidsoverlast en fijnstof in de wijk Pittelo. Vanuit deze wijk kreeg de PvdA fractie verontrustende vragen. Zo zou een groep wijkbewoners geklaagd hebben over zwarte aanslag op gordijnen, muren en terrassen, ramen en kozijnen. Verder was de vraag gerezen of het eten van producten uit de moestuin gevaar zou opleveren.

De antwoorden op de vragen van de PvdA fractie zijn door het college beantwoord. Volgens het college zijn door de minister voor alle snelwegen in Nederland zogeheten Geluidproductieplafonds (GPP’s) vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de geluidsbelasting in een maatgevend jaar. De huidige, actuele geluidsbelasting mag daar niet bovenuit komen. De Geluidsproductieplafonds zijn vastgesteld op punten op 50 meter afstand van de snelweg. Op die punten bedraagt de geluidsbelasting circa 65dB. De dichtbijzijnde woning in Pittelo staan op ruim 100 meter afstand van de snelweg A28. De geluidsbelasting daar is tussen de 55-59 dB. Hoewel dit hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB kan Rijkswaterstaat niet worden verplicht dit terug te brengen. Het Geluidproductieplafonds wordt niet overschreden.

Ten aanzien van de fijnstof laat het college de PvdA fractie weten: Dat de luchtkwaliteit langs de A28 voldoet aan de normen. Met de gebruikelijke hygiënische maatregelen, zoals het wassen van groente, levert het eten uit moestuinen ter plaatse geen risico voor de gezondheid van de consumenten van deze groente.