Belangenverstrengeling Bevrijdingsfestival Drenthe

DELEN

ASSEN – Op 5 mei vieren wij ‘de bevrijding’ en dat we sindsdien in vrijheid leven. De hele dag door zijn er festiviteiten in heel Nederland, zo ook in onze provinciehoofdstad Assen alwaar het Bevrijdingsfestival op 5 mei in de loop van de ochtend los zal barsten rondom de Baggelhuizerplas.

Op veertien festivals door het hele land wordt de bevrijding en de vrijheid gevierd, maar ook stilgestaan bij vrijheid en onvrijheid in de rest van de wereld.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei coördineert de veertien Bevrijdingsfestivals . Het comité is verantwoordelijk voor de keuze van de Ambassadeurs van de Vrijheid en de helikoptertour op 5 mei. Ook coördineert het comité het 5 voor 5-moment. De organisatie en programmering is in handen van de festivals zelf. Dit laatste is in de ‘Asser wandelgangen’ momenteel een actueel item, want op de website van het Festival staat expliciet geschreven:  “Als Bevrijdingsfestival Drenthe hebben we natuurlijk veel met onze regio!”, echter is dit tegen het zere been van enkele ondernemers uit Assen.

Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat Festival directeur en producent Bevrijdingsfestival Drenthe Nathan van Gelder ook tekent voor onder anderen de catering tijdens het Festival met zijn bedrijf Van Gelder Catering Groningen. Vanwege deze rol komen er vragen los, want: Hoe is het mogelijk dat een Festival directeur tevens de catering bestiert? Waarom wordt dit niet, zoals de slogan eerder vermeld, niet gedaan door bedrijven uit de regio? Waarom is er bijvoorbeeld geen aanbesteding gedaan?

“Uiterst vreemd waarom wij niet worden gevraagd voor dit evenement. Een Festival directeur die tevens de evenementen catering doet. Het lijkt mij belangenverstrengeling”, aldus een horecaondernemer die anoniem wenst te blijven.

Hans Haerkens voorzitter Bevrijdingsfestival Drenthe laat onze redactie echter weten dat de kritiek niet wordt herkend door de organisatie.  “Het Bevrijdingsfestival Drenthe heeft in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Van een in alle opzichten uiterst kwetsbaar en fragiel festival in 2011 is er op dit moment sprake van een volwassen en financieel stabiel festival. Het  Bevrijdingsfestival Drenthe onderscheidt zich nationaal door een heldere inhoudelijke boodschap, een zeer gevarieerd (artistiek) programma en voortdurende opvallende vernieuwingen. Het aandeel tevreden bezoekers stijgt navenant”, aldus Haerkens.

“Succes heeft vele vaders. Festivaldirecteur Nathan van Gelder heeft onbetwist een groot aandeel in het huidige succes gehad. Destijds is via aanbesteding de keuze voor Van Gelder events & catering gemaakt. Subsidies komen toe aan de stichting Bevrijdingsfestival Drenthe.  Het bestuur Bevrijdingsfestival Drenthe beoordeelt de festivaldirecteur op zijn vermogen conform bestuurlijke kaders een goed festival te organiseren, waarin hij / zij samenwerkt met vele (Drentse) (markt)partijen. Periodiek heeft zorgvuldige bestuurlijke toetsing plaats. Jaarlijks verantwoordt het bestuur Bevrijdingsfestival Drenthe zich naar haar publieke en private financiers. Ter volledigheid meld ik u dat het aandeel private inkomsten bij de organisatie van het Bevrijdingsfestival Drenthe met het groeiend succes substantieel hoger is komen te liggen”, zo laat de voorzitter Bevrijdingsfestival Drenthe tot slot weten.