Beroepenvoorlichting voor vwo’ers en havisten in Assen

DELEN

Assen – Scholengemeenschap Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College organiseren op 22 maart a.s. een beroepenvoorlichting voor leerlingen. Deze voorlichting wordt alweer voor de twaalfde keer georganiseerd in samenwerking met Rotary Assen Noord.

De voorlichting staat in het kader van de keuze voor een vervolgopleiding voor de tweede fase havo en vwo leerlingen. Door het bezoeken van Open Dagen en meeloopdagen krijgen leerlingen wel een aardig beeld van een studie, maar veel moeilijker is het om een beeld te krijgen van een beroep.

Ongeveer vijftig beroepsbeoefenaars zijn door de Rotaryclub Assen Noord bereid gevonden om een voorlichting te geven aan 370 leerlingen. Tijdens deze avond vertellen de beroepsbeoefenaars alles over het werk dat ze doen. Zo krijgen leerlingen een unieke mogelijkheid om er achter te komen hoe een werkdag van een (dieren)arts, fysiotherapeut, apotheker, psycholoog, bouwkundige … enz. eruit ziet. Dit jaar wordt ook voorlichting gegeven over relatief nieuwe beroepen zoals webdesign, video-/filmproducent en dronepiloot.

Via een lesbrief bereiden beide scholen de leerlingen voor op deze beroepenvoorlichting.