Besluit Raad van State pannenkoekenschip Kop van de Vaart Assen

DELEN

Hedenmorgen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in een openbare zitting, de beslissing bekend gemaakt of het pannenkoekenschip van horecaondernemers Jan Boer en Bennie van der Mei mag aanmeren aan de Kop van de Vaart in Assen. Bij besluit van 28 november 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Restaurantboot De Vaart” vastgesteld. De zitting over het bestemmingsplan vond plaats op woensdag 1 oktober bij de Raad van State in Den Haag en luidt als volgt:

Bestemmingsplan ‘Restaurantboot De Vaart’ van de gemeente Assen

Zitting over het bestemmingsplan ‘Restaurantboot De Vaart’ dat de gemeenteraad van Assen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een pannenkoekenschip mogelijk in (De Kolk) van de Vaart in Assen. Een aantal inwoners van Assen komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwoners zijn het er niet mee eens dat het bestemmingsplan niet alleen een pannenkoekenschip mogelijk maakt, maar ook andere vormen van horeca. Ze zijn verder bang dat het pannenkoekenschip het gebruik van de zwaaikom door grotere (plezier)vaartuigen belemmert. Ook zou de podium- en evenementenfunctie van de zwaaikom worden belemmerd. De inwoners vinden bovendien dat het pannenkoekenschip het historische en monumentale karakter van de omgeving aantast, onder meer omdat niet zou zijn vastgelegd aan welke welstandseisen het schip moet voldoen. Verder staan aan beide kanten van de Vaart panden leeg, zodat het pannenkoekenrestaurant ook daar kan worden ondergebracht, aldus de inwoners. Ten slotte vrezen ze dat hun woongenot wordt aangetast en dat omliggende woningen in waarde zullen dalen.

Besluit Pannenkoekenschip Kop van de Vaart Assen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is heden tot onderstaand besluit gekomen:

De raad stelt dat de restaurantboot levendigheid toevoegt aan het centrum en tevens een toevoeging is aan het bestaande horeca-aanbod binnen het centrum van Assen. Volgens de raad past de restaurantboot ook in de Visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma alsmede de Ontwikkelingsvisie. De locatie ligt volgens de raad op het snijvlak van de concentratiegebieden voor restaurants en het Cultureel kwartier. Het concept is volgens de raad niet zonder meer te vertalen naar een bestaand (en leegstaand) pand.

De volledige tekst van het besluit. Klik hier !

Tegen de uitspraak van de Afdeling is geen verder beroep mogelijk. Wel kan deze ingevolge artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht eventueel om herziening van een door haar gegeven uitspraak worden verzocht.

Foto en tekst © Nieuws in Assen