Bestuur Stichting TT Museum op sterkte

DELEN

Assen – Het bestuur van de stichting TT Museum heeft per 1 december 2017 Sandra Hoekman benoemd tot voorzitter van de stichting. Daarnaast heeft het bestuur de benoeming van Rienk Jan Hessels als penningmeester vanaf 1 juni 2017 bekrachtigd. Het bestuur is met deze benoemingen op sterkte.

Het volledige bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter Sandra Hoekman, secretaris Leo Fransen, penningmeester Rienk Jan Hessels, algemeen bestuurslid Ronald Obbes.

Overige ontwikkelingen
Om mogelijke toekomstige geïnteresseerden in de ontwikkeling en/of exploitatie van het TT Museum meer richting te geven zal het bestuur een programma van eisen opstellen en publiceren op haar website. Op dit moment zijn er drie leads. Het bestuur heeft besloten deze aandienende mogelijkheden nader te verkennen.

Eerdere items over het TT Museum:

* Speciale veiling Catawiki voor TT Museum

* TT Museum Assen nu ook actief op Facebook

* TT Museum opent depot aan Weiersstraat

* Stichting TT Museum Assen blij met gulle giften

* Permanent TT Museum stapje dichterbij

* Binnenkort onderzoek haalbaarheid TT Museum

* Plannen permanent TT Museum Assen concreter geworden