Bewegen en participatie van Drentse senioren

DELEN
ASSEN – Ter ere van het 20-jarig bestaan van GALM (Groningen Actief Leven Model) wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor diverse betrokkene op donderdag 11 februari.

Dit zal zijn in de gemeente Tynaarlo, waar in 1995/1996 met succes de eerste GALM groepen werden opgestart. In navolging hiervan zijn in vele Drentse, maar ook in vele andere Nederlandse gemeenten, GALM projecten uitgevoerd.

Grote groepen senioren (ruim 75.000 in Nederland) genieten al jaren van hun wekelijkse GALM activiteit en alle sociale en fysieke beweging die daaruit is voortgevloeid. De afgelopen jaren heeft het senioren sport- en beweegbeleid weinig aandacht gehad in de provincie Drenthe. Met de komst van de nieuwe Participatiewet en de WMO staan senioren, met name kwetsbare senioren, weer volop in de belangstelling. Ook door de nieuwe inzichten van GGD-Drenthe en de Drentse Sportmonitor is het tijd om de ouderen weer in het vizier te krijgen.

Vanuit een gedegen historie en onderbouwing is GALM al 20 jaar bezig met het verder ontwikkelen van de methode en het toepassen ervan op nieuwe doelgroepen; ook in Drenthe. Tijdens de bijeenkomst worden de meest recente inzichten gedeeld en er zullen nieuwe innovatieve initiatieven, zoals Sociaal Vitaal en GALM-ADL, gepresenteerd worden. Dit zijn projecten die zich richten op senioren met eenzaamheid en kwetsbaarheid. De kracht van deze projecten ligt vooral op de kruising van het Sport- en het Welzijnsdomein.

De bijeenkomst vindt plaats in sporthal De Kamp aan de Oosterkampen 1 in Vries, van 09.00 uur tot 13.00 uur.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen