Bibliotheek Assen en De Nieuwe Kolk gaan samenwerken

DELEN

ASSEN – Bibliotheek Assen en Theater Bioscoop De Nieuwe Kolk in Assen hebben besloten om te gaan samenwerken. Directeur Bibliotheek Assen Hanneke Bruggeman en Theater / Bioscoop De Nieuwe Kolk directeur Hilko Folkeringa gaven donderdagmorgen in de ‘artiestenfoyer’ van De Nieuwe Kolk tekst en uitleg over de plannen.

De Bibliotheek Assen en Theater / Bioscoop Assen hebben in het voortraject een aantal scenario’s onderzocht zoals:

  • Optimaliseren van de huidige samenwerking.
  • Gedeeltelijke integratie van de beide organisaties.
  • Verregaande integratie van de beide organisaties.

De voorkeur voor beide partijen is het scenario van een bestuurlijke fusie. Hiertoe zijn ze met hun medewerkers op werkbezoek geweest in het Haarlemmer Cultuurgebouw in Hoofddorp. Daarin zijn een bibliotheek, schouwburg, poppodium en centrum voor kunst en cultuur gevestigd die sinds januari van dit jaar hun krachten hebben gebundeld. De bestaande stichtingen zijn intact gebleven en het bestuur respectievelijk directie van de stichtingen wordt vanaf januari gevormd door het bestuur van de Stichting Cultuurgebouw. Voorts kennen alle stichtingen, inclusief de koepelstichting, een Raad van Toezicht die voor alle stichtingen uit dezelfde personen bestaat. Behalve dat de Stichting Cultuurgebouw de al bestaande stichtingen bestuurt, voert deze stichting ook nog de gemeenschappelijke activiteiten in het Cultuurgebouw uit.

De fusie in Hoofddorp is voor Assen een pracht voorbeeld en de komende tijd zal worden gekeken hoe Bibliotheek Assen en Theater / Bioscoop De Nieuwe Kolk aan de hand van dit ‘format’ het ‘Cultuurpaleis van Assen’ tot een totaalconcept voor beleving, ontmoeting, verbinding, ontwikkeling en inspiratie naar een hoger ‘level’ kan tillen.

Zowel Hanneke Bruggeman als Hilko Folkeringa zijn enthousiast over de voorgenomen fusie. “We gaan meer doen met hetzelfde”, aldus Hanneke Bruggeman. “We hebben altijd al wel samengewerkt. Het was net of we verloofd waren, nu zijn we in ondertrouw en het streven is om op 1 januari 2017 dan uiteindelijk te trouwen, want dan zal de bestuurlijke fusie hopelijk een feit zijn”, aldus Hilko Folkeringa. “We gaan het nog beter doen dan dat we nu doen”.

Bij de fusie zullen geen banen verloren gaan.