Bibliotheek Assen op koers in 2015

DELEN
ASSEN – Wethouder van cultuur van de gemeente Assen Maurice Hoogeveen vindt dat Bibliotheek Assen het in het afgelopen jaar weer heel goed gedaan heeft. Dat zegt hij in het dinsdag verschenen Jaaroverzicht’15 van de Asser bibliotheek.

“Een bibliotheek waarvan velen een tijd dachten dat deze zijn langste tijd wel heeft gehad, blijkt zichzelf opnieuw uit te kunnen vinden en met innovatie”, aldus de wethouder. Dit jaaroverzicht is in een speciale smartphone app beschikbaar.

Bibliotheekdirecteur Hanneke Bruggeman blikt in het verslag terug op een goed jaar: “We hebben opnieuw gerealiseerd wat we hebben afgesproken”. De resultaten, gepubliceerd in het jaaroverzicht, stemmen tot tevredenheid en bieden kansen voor de toekomst.Het jaaroverzicht is te vinden in de App-store van Apple en de google play-store voor Android toestellen. Zoek op Bibliotheek Assen Jaaroverzicht. Ook is het jaaroverzicht te vinden op www.bibliotheekassen.nl/jaaroverzicht

“Toen De Nieuwe Kolk net open ging waren er vooral veel reacties op het gebouw, en nu hoor ik toch vooral dat mensen verbaast zijn dat de bibliotheek zoveel meer biedt dan de boeken die je er kunt lenen”, aldus wethouder Hoogeveen. Hij doelt daarbij op de evenementen, programma’s en andere activiteiten die er georganiseerd worden.

Bibliotheek Assen presenteert haar resultaten in jaarcijfers aan subsidiegever gemeente Assen. Daarnaast wil de bibliotheek over haar diensten en prestaties vertellen aan relaties, klanten, bezoekers en samenwerkingspartners. Dat doet de Asser bibliotheek al vier jaar op een eigentijdse manier: in de vorm van een multimediaal Jaaroverzicht.

Vorm

Presentator Wolter Klok leidt de kijker door het afgelopen jaar. Hij doet dat in gesprek met directeur Hanneke Bruggeman, er zijn overzichten van de activiteiten en de wethouder van cultuur, alsmede de voorzitter van bestuur leveren hun bijdrage. De belangrijkste cijfers uit het afgelopen jaar worden door Kim van Dijk op de touchwand van de bibliotheek gepresenteerd.

Resultaten

Het jaar 2015 is voor het vierde achtereenvolgende jaar met een positief resultaat afgesloten. De financiële prestaties zijn in de gebruikelijke verslaglegging aan de gemeentelijke subsidiegever gepresenteerd.

Uitleningen

Bibliotheek Assen leende in 2015 519.403 items uit aan haar klanten. Dit was een stijging van 0,5% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de bibliotheken landelijk een daling van 8% kennen. Deze toename was vooral te vinden in het aantal uitleningen van ebooks en het aantal uitleningen via de bibliotheken op school.

Bezoekersaantal

In 2015 bezochten ruim 227 duizend bezoekers de bibliotheek in De Nieuwe Kolk. Dit was nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. Daarnaast bezocht de bibliotheek bijna 15.000 kinderen op hun school.

Events

De Asser bibliotheek zet in op het thema beleving. Daarom worden er veel evenementen georganiseerd en/of zelf geproduceerd. Vanaf 2013 wordt dit aantal bijgehouden in het jaaroverzicht. Er werden op 1.035 momenten evenementen en/of programma’s binnen of buiten de bibliotheek georganiseerd. Een stijging van 304 events/programma’s met een gelijk gebleven formatieomvang.

Ledenaantal

In aantallen klanten presteren we hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2015 kwamen we uit op 19804 leden. Dit betekent dat bijna één op de drie inwoners van de gemeente Assen lid is van de Asser bibliotheek.


2Divorce Assen


Bowlen in Assen