Bibliotheek Assen tevreden over 2014

DELEN

ASSEN – Maandag heeft Bibliotheek Assen haar Jaaroverzicht’14 uitgegeven. Ook dit jaar op innovatieve wijze: de resultaten zijn gepubliceerd in een app geschikt voor smartphones en tablets. Bibliotheek-directeur Hanneke Bruggeman: “We proberen vanuit deze lokale bibliotheek door middel van innovatie onze doelen te bereiken!”. De resultaten, gepubliceerd in het jaaroverzicht, stemmen tot tevredenheid.

image001Het jaaroverzicht is te vinden in de App-store van Apple en de google play-store voor Android toestellen. Zoek op Bibliotheek Assen Jaaroverzicht. Ook is het jaaroverzicht te vinden op www.bibliotheekassen.nl/jaaroverzicht.  Het jaaroverzicht kan ook via de QR code worden gevonden.

Bibliotheek Assen presenteert haar resultaten in jaarcijfers aan subsidiegever gemeente Assen. Daarnaast wil de bibliotheek over haar diensten en prestaties vertellen aan relaties, klanten, bezoekers en samenwerkingspartners. Dat doet de Asser bibliotheek al drie jaar op een eigentijdse manier: in de vorm van een multimediaal Jaaroverzicht.

Vorm

Presentator Marc Veeningen leidt de kijker door het afgelopen jaar. Hij doet dat in gesprek met directeur Hanneke Bruggeman, er zijn overzichten van de activiteiten en de wethouder van cultuur, alsmede de voorzitter van bestuur leveren hun bijdrage. Theatermaker Arno van der Heyden presenteert de belangrijkste cijfers uit het afgelopen jaar op de touchwand van de bibliotheek.

Resultaten

Het jaar 2014 is opnieuw met een positief resultaat afgesloten. De financiële prestaties zijn in de gebruikelijke verslaglegging aan de gemeentelijke subsidiegever gepresenteerd.

Bezoekersaantal Bibliotheek Assen

Het bezoekersaantal van de centrale vestiging van de Asser bibliotheek liet een stijging zien van 12% naar 229.830 bezoekers. De sluiting van de laatste twee wijkfilialen hebben aan deze stijging een bijdrage geleverd.

Events

De Asser bibliotheek zet in op het thema beleving. Daarom worden er veel evenementen georganiseerd en zelf geproduceerd. Vanaf 2013 wordt dit aantal bijgehouden in het jaaroverzicht. Er werden meer dan 700 evenementen en/of programma’s binnen of buiten de bibliotheek georganiseerd.

Ledenaantal

Het aantal leden nam af met 2% en kwam uit op 21.095. Dit ondanks de sluiting van de filialen in Marsdijk en Kloosterveen waarbij op een ledenaantal van 20.000 was gerekend. Een uitstekend resultaat dus. Hiermee blijft een op de drie inwoners van de gemeente Assen lid van de bibliotheek. Het resultaat overtreft daarmee de afspraken met de subsidiegever.

Uitleningen

Bibliotheek Assen leende in 2014 meer dan een half miljoen items uit aan haar klanten.