Bijeenkomst Assen Energieneutraal

DELEN

Assen – Op vrijdagavond 17 februari is de bijeenkomst ‘Assen energieneutraal’ op de hoogste etage van Warenhuis Vanderveen te Assen. Medewerkers van de gemeente Assen en de werkgroep Duurzaamheid, bestaande uit een viertal Asser politici vanuit de gemeenteraad, geven dan acte de présence.

De gemeente Assen is op allerlei fronten bezig met duurzame ontwikkelingen en het aanjagen van duurzame investeringen. De leden van de werkgroep proberen vanuit de lokale politiek zaken voor het voetlicht te brengen en draagvlak te vinden binnen de raad van Assen.

De werkgroep Duurzaamheid zal toelichten hoe zij werkt, wat ze hebben bereikt en wat ze nog graag willen bereiken als het om duurzaamheid gaat. Daarbij is er natuurlijk ook de ruimte vragen te stellen of de discussie met deze vier lokale politici aan te gaan.

Tijdens de bijeenkomst wordt het ‘Asser Servicekostenmodel’ toegelicht. Hoe helpt dit bewoners van Assen om tot verduurzaming van hun woning te komen? Verder zal er aandacht zijn voor initiatieven ontwikkeld in buurten of wijken met betrekking tot duurzaamheid.

Deze avond is de zesde in een reeks bijeenkomsten ‘Ode aan Gaia’, met duurzaamheid als gemeenschappelijk thema.
Het wereldwijd gedragen Klimaatakkoord van Parijs zal de komende jaren voor iedereen merkbaar worden. De opwarming van de aarde leidt tot verwoestijning, tot strijd om schaarse landbouwgronden, tot vluchtelingenstromen, tot misère voor flora en fauna.
De uitstoot van broeikasgassen moet en zal fors moeten worden gereduceerd, daartoe heeft de wereld zich met het Klimaatakkoord gecommitteerd.

Met de serie ‘Ode aan Gaia’ beogen de organisatoren zicht te bieden op het hoe en waarom van het Klimaatakkoord.

De organisatoren zijn:
Warenhuis Vanderveen Assen
WNF Regioteam Assen-Emmen
Energiecoöperatie duurzaam Assen
Country Smile’s De Groene Varkens
Natuur en Milieufederatie Drenthe
Natuur en Milieufederatie Groningen.( FB Eetbare Stad Groningen )

Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Waar: Kunstplaza Schurer (Warenhuis Vanderveen in Assen)
Wanneer: vrijdag 17 februari 2017
Tijdstip: 18:30 – 20:30 uur