Bijeenkomst contact maken met mensen met dementie of verstandelijke beperking

DELEN

Assen – Kent u iemand met dementie of met een verstandelijke beperking? Ervaart u dat het soms lastig is om echt contact te maken met die persoon? Kom dan 18 juni 2019 naar de kennismakingsbijeenkomst ‘Ontmoet miMakkus’ in de MaasStee in Assen.

Op dinsdag 18 juni 2019 nemen wij geïnteresseerden tijdens de (gratis) informatiebijeenkomst ‘Ontmoet miMakkus’ mee om kennis te maken met de miMakkusmethodiek. Door de methodiek zijn mensen in staat om contact te maken met hun naaste met dementie of met een verstandelijke beperking voor wie taal niet (langer) vanzelfsprekend is. Er ontstaat contact van hart tot hart.

Juist wanneer taal niet meer vanzelfsprekend is, zoals bij mensen met een cognitieve (bijvoorbeeld dementie) of verstandelijke beperking, is het kunnen maken van oprecht contact essentieel in de dagelijkse zorg. Dit draagt aantoonbaar bij aan kwaliteit van leven.

miMakker Sophie

Onze droom is de kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare groep te veranderen en te versterken door het opleiden van mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals en geïnteresseerden die contact kunnen maken met deze kwetsbare groep.

Kennismakingsbijeenkomst ‘Ontmoet miMakkus’
Tijdens de bijeenkomst komen onder andere aan bod: het uitgangspunt van de benaderingswijze, de belevingswereld van de persoon met dementie of verstandelijke beperking en de mogelijke manieren
van communiceren. De bijeenkomst is toegankelijk voor naasten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

Datum: Dinsdag 18 juni 2019 (middag)
Tijd: 14.30 – 17.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Locatie: Stichting De MaasStee, Maasstraat 25, 9406 RA Assen
Toegang: Gratis

Vragen ?
Mail naar info@mimakkus.nl of bel naar (088) 646 25 00
Website: www.mimakkus.nl

Voor wie?
Stichting miMakkus verzorgt (communicatie-)trainingen en workshops voor familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals, zorginstellingen, gemeenten en vele anderen. Zij krijgen handvatten aangereikt om op een bijzondere manier contact te maken met de persoon met dementie of verstandelijke beperking. Ook is het mogelijk dat partners, familieleden en naasten de hulp inschakelen van de miMakker (clown), veelal iemand uit de zorg, die na een kortdurende beroepsopleiding, dé specialist in de miMakkusmethode is (de contact-expert).

De miMakker probeert mensen met dementie of een ernstig verstandelijke beperking uit hun isolement te halen. Met 170 miMakkers verspreid over Nederland komen mensen met dementie of een ernstig verstandelijke beperking even uit het ‘niets’ en ontstaat er vreugde. Vreugde bij de persoon die de taal niet meer machtig is, maar ook vreugde bij familieleden, bij mantelzorgers en vrijwilligers en bij zorgprofessionals.

Resultaat?
De resultaten van het werken volgens de miMakkusmethodiek: het leidt tot verbetering van kwaliteit van leven van mensen met dementie of een verstandelijke beperking, een vermindering van ongewenst gedrag en een verbetering van de communicatie onderling.

miMakker Sophie

Wat is Stichting miMakkus?
Stichting miMakkus wil dé stichting zijn die op het gebied van contact en communicatie de zorg voor mensen met een cognitieve beperking (dementie) of verstandelijke beperking verbetert waardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Stichting miMakkus heeft de miMakkusmethodiek ontwikkeld. Deze methodiek helpt mensen contact te maken met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Op basis van deze methodiek verzorgt ze opleidingen, trainingen en workshops door middel van ervaringsgericht leren. Door vanuit rust en respect gedrag af te stemmen op de belevingswereld van de persoon met bijvoorbeeld dementie. Het resultaat? Een oogopslag, een glimlach, een schaterlach maar ook een traan mag er zijn. Kortom, er ontstaat contact van hart tot hart.

Gerja Visscher is als miMakker Sophie werkzaam bij Interzorg Noord-Nederland. Ze bezoekt als miMakker mensen met dementie bij diverse locaties van Interzorg. Haar belevenissen en ervaringen als miMakker zijn te lezen via de Facebookpagina De wondere wereld van miMakker Sophie.

Foto’s: Monique Babtist