Bijna Thuis Huis Hospice Het Alteveer

DELEN

Met zeventig vrijwilligers, ondersteunt door twee parttime coördinatoren en medisch personeel van Icare draait hospice ‘Het Alteveer’ in Assen 24-uur per dag voor mensen in de laatste levensfase. Het hospice biedt palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op zoveel mogelijk in stand houden van de kwaliteit van leven, door het voorkomen of verlichten van pijn, verzachtende zorg en begeleiding van de stervende en diens naasten.

Emotionele steun

Vrijwilligster Sigrid Hummelen werkt nu ruim een jaar in het hospice “We draaien diensten met acht vrijwilligers per dag. We hebben in totaal vier mensen die wij optimale zorg verlenen. Ik heb veel ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en het help de mensen hier om over hun laatst levensfase te praten. De emotionele steun is één van onze uitgaanspunten”.

De emotionele en praktische ondersteuning is ongeacht afkomst, levensovertuiging of geloof. De persoonlijke wensen van de ‘gasten’ in het hospice staan in het huis centraal. Er wordt gestreefd naar een gastvrij en warm huis én dat straalt het hospice aan de Burgemeester Agterstraat in Assen zeer zeker uit.

Een vertrouwde omgeving

De ‘gasten’ in het hospice kunnen zelf bepalen wie er op bezoek komt en wie er verzorgt. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens van begin tot eind, uniek is en met respect behandeld dient te worden. Naast de terminale zorg is het in “Het Alteveer” ook mogelijk om tijdelijk te worden opgenomen, dit om de mantelzorg thuis voor een bepaalde periode te ontlasten.

Vrienden van het hospice

Het hospice is een particulier initiatief en dus afhankelijk van donaties, giften en legaten om de huisvesting te kunnen bieden aan de stervende medemens. De ‘Vrienden van Hospice Het Alteveer’ maken zich hier sterk voor !

Ook u kunt vriend worden door een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,- Ook kunt u uiteraard eenmalig of jaarlijks een gift doen op girorekening NL31INGB0004917168 t.n.v. Vrienden Hospice Noord- en Midden Drenthe te Assen. Meer informatie treft u op de website van het hospice die binnenkort geheel vernieuwd gaat worden.