Boekhoudfraude bij gemeente Assen

DELEN

Boekhoudfraude bij gemeente Assen

Stadhuis AssenIn de door gemeente Assen uitgebrachte jaarrekening 2012 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 5,5 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 1,3 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van 7,4 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 15,2 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 22,6 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

De jaarrekening 2012 was weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 5,5 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van € 6,8 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er opnieuw verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten, nu van € 1,2 miljoen. Weg belastinggeld!

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 13 mei 2013.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Assen is te vinden op Leo Verhoef. nl