Burgemeester reikt Erepenningen Menschlievend Hulpbetoon uit

DELEN
ASSEN – Burgemeester Marco Out heeft woensdagmiddag op de Johan Willem Friso kazerne twee Erepenningen Menschlievend Hulpbetoon in Brons uitreikt.

Eén aan Korporaal der eerste klasse Erik uit Assen en één aan soldaat der eerste klasse Dennis uit de gemeente Molenwaard. (Op verzoek van het ministerie van Defensie worden hun achternamen niet vermeld.)

De korporaal der eerste klasse en de soldaat der eerste klasse kregen de Erepenning Menschlievend Hulpbetoon, omdat zij vorig jaar december na een ongeval op de IJsselbrug op de A28 nabij Zwolle een slachtoffer te hulp zijn geschoten en levensreddende handelingen hebben verricht.

Zij wisten het slachtoffer zodanig te stabiliseren dat het levensgevaar week. Daarnaast hebben zij door hun optreden meer ongelukken ter plaatse voorkomen.

Erepenningen Menschlievend Hulpbetoon

De draagpenning voor Menschlievend Hulpbetoon werd in 1822 door Koning Willem I ingesteld, om burgers te huldigen die in noodsituaties een menslievende daad hadden verricht die getuigde van moed, volharding en zelfopoffering. Deze onderscheiding bestaat in drie klassen: goud, zilver en brons. Bij de draagpenning behoort een diploma waarop de menslievende daad staat vermeld. De Erepenning was ooit een legpenning, maar kreeg in 1912 een draaglint.

De Erepenning draagt de woorden “VOOR MENSCHLIEVEND HULPBETOON” en wordt in goud, zilver en brons verleend.