Buurtteam De Lariks presenteert zich aan inwoners

DELEN

Buurtteam De Lariks presenteert zich aan inwoners

Bewoners en organisaties die actief zijn in de wijk De Lariks kunnen op 22 juni  in wijkgebouw De Steiger kennismaken met het buurtteam. Dit kan tussen 13.00 en 16.00 uur Het buurtteam moet een herkenbaar aanspreekpunt worden voor bewoners van de wijk. Zij kunnen er terecht met vragen, problemen, ideeën, zorgen en initiatieven. Het buurtteam in De Lariks is het eerste van de vier teams die dit jaar in Assen van start gaan.

De gemeente Assen is dit jaar met een experiment met buurtteams begonnen. Vier maatschappelijke organisaties werken hiervoor een aanpak uit die aansluit bij de behoefte en kenmerken van de wijk. Voor het experiment is anderhalf jaar uitgetrokken. In De Lariks hebben Noordermaat en Mee Drenthe de aanpak voor het buurtteam opgesteld.

Buurtteam De Lariks zoekt nog actieve organisaties en bewoners die een bijdrage willen leveren aan het team. Drie tot vier keer per jaar wil het team met betrokkenen in gesprek om een goed beeld te krijgen van de behoeften in de wijk. Om de resultaten van het buurtteam vast te leggen worden er acht korte films gemaakt. Deze vertellen het verhaal van de wijk en de bewoners.

Het gemeentelijke experiment met de buurteams heeft twee belangrijke doelen. In de eerste plaats gaat het erom dat het toewijzen van zorg en ondersteuning op een andere manier verloopt. Bij vragen en problemen zal het buurtteam samen met bewoners en gezinnen eerst op zoek gaan naar hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. In de tweede plaats moet het experiment ertoe leiden dat de ondersteuning aan bewoners en gezinnen efficiënter georganiseerd wordt. Door deze experimentele aanpak wil de gemeente bijvoorbeeld voorkomen dat meerdere hulpverleners bij iemand over de vloer komen zonder dat ze dat van elkaar weten.

Het buurtteam bestaat uit vrijwilligers en professionals. Zij kunnen met een veelheid aan vragen en problemen uit de voeten. Zij weten wanneer ze voor een bewoner of gezin meer specialistische hulpverleners moeten inschakelen. Als deze ondersteuning nodig is, dan is het de bedoeling dat mensen die in maximaal twee stappen krijgen. Binnen het buurtteam blijft er voor de bewoner of het gezin één aanspreekpunt die een vinger aan de pols houdt